(SeaPRwire) –   นครนิวยอร์ก, 24 เมษายน 2024 — YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH) (“YYGH”, หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการแรงงานที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการจ้างงานแบบดั้งเดิม ได้ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นตราแรก (IPO) จํานวน 1,125,000 หุ้นปกติชั้น A ด้วยราคาต่อหุ้น 4 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียนประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสดัก (Nasdaq Capital Market) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2024 ภายใต้สัญลักษณ์ “YYGH”

รายได้สุทธิจาก IPO คาดว่าจะใช้ในการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอื่น การตลาดและการส่งเสริมการขาย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บนแอปพลิเคชัน YY การขยายทีมงานโดยการรับสมัครทีม IT และการตลาด และเงินทุนหมุนเวียนและการใช้จ่ายทั่วไป

US Tiger Securities, Inc. เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลักสําหรับการเสนอขายครั้งนี้

บริษัทได้ยื่นแบบฟอร์ม F-1 (เลขที่ 333-275486) ต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (“SEC”) และได้รับการประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2024 สําเนาร่างสุดท้ายเกี่ยวกับการเสนอขายนี้ได้ยื่นต่อ SEC และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ SEC

ประกาศนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหุ้นประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่กล่าวถึงข้างต้น และไม่มีการขายหุ้นเหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใดที่การเสนอขายหรือชักชวนดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้นๆ

เกี่ยวกับ YY Group Holding Limited
YY Group Holding Limited เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ที่อุทิศให้กับการนิยามการติดต่อสื่อสารดิจิทัลและการสร้างความสัมพันธ์ที่มีผลกระทบในภูมิทัศน์ดิจิทัลที่กําลังพัฒนาต่อไป โดยมีพื้นฐานอยู่บนนวัตกรรมและความมุ่งมั่นต่อประสบการณ์ผู้ใช้งาน

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม https://yygroupholding.com/

ข้อความที่เป็นอนาคต
ประกาศนี้มีข้อความที่เป็นการคาดการณ์อนาคต รวมถึงเกี่ยวกับ IPO ที่เสนอดังกล่าวและการใช้จ่ายสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่า IPO จะดําเนินการตามที่กล่าวถึงหรือเลย หรือว่ารายได้สุทธิจะใช้จ่ายตามที่ระบุ ข้อความที่เป็นอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
ติดต่อผู้ลงทุนสิงคโปร์
พวซี ยง (Phua Zhi Yong) ผู้อํานวยการด้านการเงิน
YY Group

ติดต่อผู้ลงทุนสหรัฐอเมริกา
แจ็ค เพอร์คินส์ (Jack Perkins)
KCSA Strategic Communications

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ