(SeaPRwire) –   กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เดือนเมษายน 17, 2024 — Linkage Global Inc (บริษัท” หรือ “Linkage”) (NASDAQ: LGCB) บริษัทบริการค้าขามพรมแดนรวมบริการชั้นนําของญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศว่าบริษัทได้รับจดหมายจาก The Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”) ยืนยันว่าบริษัทได้กลับมามีความเป็นไปได้ตามข้อกําหนดการแถลงข่าวของ Nasdaq ตามข้อกําหนดการซื้อขายที่ 5250 (c) (1).

เช่นที่เคยรายงานมาแล้ว บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความผิดพลาดจาก Nasdaq เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2024 เนื่องจากการล่าช้าในการแถลงข่าวประจําปีสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2023 วันที่ 12 เมษายน 2024 บริษัทได้แถลงข่าวประจําปี และกลับมามีความเป็นไปได้ตามข้อกําหนดการแถลงข่าวของ Nasdaq แล้ว

เกี่ยวกับ Linkage Global Inc

Linkage Global Inc เป็นผู้ให้บริการค้าขามพรมแดนรวมบริการชั้นนําของญี่ปุ่น มีสํานักงานอยู่ในญี่ปุ่น ฮ่องกง และจีนแผ่นดินใหญ่ บริษัทได้พัฒนาระบบบริการครบวงจรที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ (i) การขายข้ามพรมแดน (ii) บริการรวมทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ และ (iii) บริการดําเนินการร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ การดําเนินงานขายข้ามพรมแดนเริ่มต้นขึ้นในปี 2011 ในญี่ปุ่นผ่านบริษัทย่อย EXTEND CO. LTD. สินค้าที่ขายในกิจการขายข้ามพรมแดนของบริษัทนั้นจะนําเข้าจากผู้ผลิตและแบรนด์ญี่ปุ่นและจีนรวมถึงสินค้าของตราสินค้าเฉพาะของบริษัท และผลิตภัณฑ์อัจฉริยะของบริษัท Linkage ยังให้บริการการตลาดดิจิทัลโดยร่วมมือกับ Google และช่องทางอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2021 บริษัทได้เริ่มให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมการดําเนินธุรกิจค้าอิเล็กทรอนิกส์และบริการสนับสนุนซอฟต์แวร์ ภารกิจของ Linkage คือเพื่อทําให้การทําธุรกรรมข้ามพรมแดนง่ายขึ้น

ข้อความที่เป็นอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความเกี่ยวกับอนาคต ข้อความเกี่ยวกับอนาคตรวมถึงแผนงาน เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ การดําเนินงานในอนาคต หรือการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหตุการณ์ในอดีต เมื่อบริษัทใช้คําว่า “อาจ” “จะ” “ตั้งใจ” “ควร” “เชื่อว่า” “คาดว่า” หรือคําที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ในอดีต หมายความว่ากําลังพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคต ข้อความเกี่ยวกับอนาคตมีความไม่แน่นอนและมีความเสี่ยง ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความเกี่ยวกับอนาคตได้ ข้อความเหล่านี้มีความไม่แน่นอนและความเสี่ยงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสภาวะตลาดและการสมบูรณ์ของการเสนอขายหลักทรัพย์ตามที่กําหนดไว้ หรือไม่สมบูรณ์เลย และปัจจัยอื่นๆ ที่กล่าวไว้ในส่วน “ปัจจัยเสี่ยง” ของเอกสารลงทะเบียนที่ยื่นต่อ SEC ด้วยเหตุนี้นักลงทุนควรอย่าวางใจเกินไปต่อข้อความเกี่ยวกับอนาคตในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

ฝ่ายสัมพันธ์ลงทุน
WFS Investor Relations Inc.
Connie Kang, Partner
อีเมล:
โทรศัพท์: +86 1381 185 7742

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ