ฮั่งโจว, วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566China Jo-Jo Drugstores, Inc. (Nasdaq: CJJD) (“Jo-Jo Drugstores” หรือ “บริษัท”) ผู้นําด้านการขายสินค้าเภสัชกรรมและสุขภาพอื่นๆ ออนไลน์และออฟไลน์ และผู้จัดจําหน่ายส่งสินค้าเภสัชกรรม ในประเทศจีน ได้ประกาศว่า พิธีฉลองครบรอบ 20 ปีของบริษัท (พิธีฉลอง) ได้จัดขึ้นในเมืองฮั่งโจว

ย้อนรอยการพัฒนาตลอดสองทศวรรษ

  • ขยายขอบเขตการดําเนินงานอย่างแพร่หลาย: Jo-Jo Drugstores ในปัจจุบันมีสาขาขนาดใหญ่และกลางมากกว่า 120 สาขา โดยมีบริการที่เชี่ยวชาญ หลากหลาย และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สาขาที่ใหญ่ที่สุดครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร
  • ทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ: Jo-Jo Drugstores มีเภสัชกรที่ได้รับใบอนุญาตมากกว่า 500 คน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลระดับ A ในประเทศจีน มีทีมงานเฉพาะทางมากกว่า 50 ทีม เพื่อดูแลการบริหารโรคเรื้อรัง รวมถึงการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
  • เป็นผู้นํารูปแบบ “การรักษาพร้อมยา” ในประเทศจีน: Jo-Jo Drugstores ดําเนินการคลินิกผู้ป่วยนอกและโรงพยาบาลออนไลน์หลายแห่ง และร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลระดับ A เพื่อผสมผสานการรักษาด้วยวิธีการแพทย์ส่วนบุคคล การป้องกันโรค และการบําบัดด้วยยาจีน
  • พัฒนารูปแบบการค้าปลีกแบบใหม่: ผ่าน Jo-Jo Health Applet และโรงพยาบาลออนไลน์ บริษัทให้บริการต่อเนื่องทางออนไลน์อย่างราบรื่น รูปแบบนี้ช่วยเชื่อมโยงการบริหารสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลผู้ป่วยนอก คลินิก เภสัชกรรม และบริการสุขภาพออนไลน์

ก้าวหน้าต่อไปด้วยวิสัยทัศน์และแนวโน้ม

บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นผสมผสานบริการเภสัชกรรมและสุขภาพ และยังคงสํารวจพื้นที่ใหม่ๆ ในด้านนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายด้วยวิธีการแก้ปัญหาทางเภสัชกรรมและการแพทย์ที่ครบวงจร

ความมุ่งมั่นในการให้บริการเชี่ยวชาญและคุณภาพ

  • เน้นการบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า: Jo-Jo Drugstores ยังคงมุ่งเน้นการเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยใช้การปรึกษาออนไลน์ การรณรงค์สุขภาพ และข้อมูลเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
  • การบริหารโรคเรื้อรังแบบเฉพาะทาง: บริษัทมุ่งมั่นให้บริการบริหารโรคเรื้อรัง เพื่อรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้ป่วยผ่านการบริหารสุขภาพ การนัดหมายผู้เชี่ยวชาญ การส่งต่อผู้ป่วย การตรวจสุขภาพ และช่องทางการรักษาพิเศษ
  • ความมุ่งมั่นในการให้บริการคุณภาพและความปลอดภัย: บริษัทจะดําเนินการสถานีบริการเภสัชกรรมหลักอย่างเข้มข้น โดยคํานึงถึงคุณภาพการให้บริการที่ปฏิบัติตามข้อกําหนด

ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดผ่านการขยายความหลากหลายของบริการ

  • เริ่มต้นการร่วมมือกับแบรนด์ยาชั้นนํา: บริษัทจะร่วมมือกับแบรนด์ยาภายในประเทศหลายแบรนด์ เพื่อจัดกิจกรรมการตลาดพิเศษ ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายของสาขาและเป็นแนวทางการตลาดแบรนด์
  • เปิดตัวรูปแบบ “สุขภาพ + ความงาม”: Jo-Jo Drugstores กําลังพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ภายใต้แนวคิด “สุขภาพ + ความงาม” เพื่อขยายก