• BPL-003 เป็นผลิตภัณฑ์ของ Beckley Psytech ซึ่งเป็นรูปแบบเกลือเบนโซเอตสังเคราะห์ของ 5-MeO-DMT ที่ถูกนํามาใช้ทางจมูก.
  • BPL-003 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความปลอดภัยและทนต่อการใช้งานกับการวิเคราะห์ทางเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetic profile) ที่คาดการณ์ได้ และการกระตุ้นอาการทางจิตประสาท (psychedelic effects) ที่เชื่อถือได้จากการใช้ขนาดเดียวระหว่าง 1-12 มิลลิกรัม ในผู้ร่วมการทดลองที่เป็นผู้ใหญ่สุขภาพดี.
  • อาการทางจิตประสาทสัมพันธ์กับปริมาณ 5-MeO-DMT ในร่างกาย และมีการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วและมีอายุสั้น อาการเหล่านี้จะหายไปในเวลาน้อยกว่าสองชั่วโมง.

(SeaPRwire) –   นครนิวยอร์กและเบอร์ลิน เมษายน 17, 2024 — (NASDAQ: ATAI) (“atai” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ในระหว่างการทดลองที่มุ่งปรับเปลี่ยนการรักษาโรคทางจิตใจ ได้ประกาศผลการทดลองระยะที่ 1 ของ BPL-003 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Beckley Psytech ในวารสาร The Journal of Psychopharmacology.

การทดลองระยะที่ 1 แบบมีกลุ่มควบคุมด้วยยาเทียม การให้ยาขนาดเดียวแบบขึ้นลดขนาด (single ascending dose) ศึกษาความปลอดภัย การทนต่อการใช้งาน เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชจิตวิทยาของ BPL-003 ในผู้ร่วมการทดลอง 44 คนที่ไม่เคยประสบกับยาประเภทจิตประสาทมาก่อน โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ให้ยาจริงหรือยาเทียม ในขนาดตั้งแต่ 1-12 มิลลิกรัม.

ผลการศึกษาพบว่า BPL-003 มีความปลอดภัยและทนต่อการใช้งาน ไม่พบอันตรายร้ายแรงหรือรุนแรง โดย BPL-003 ถูกดูดซึมและขับออกจากร่างกายอย่างรวดเร็ว ปริมาณ 5-MeO-DMT ในเลือดเพิ่มขึ้นในสัดส่วนกับขนาดยา มีการเริ่มต้นอาการจิตประสาทภายในนาที และหายไปในเวลาน้อยกว่าสองชั่วโมง ซึ่งอาจสนับสนุนแบบรักษาที่สามารถจัดการได้ในระยะเวลาสั้นภายในการรักษาปกติ.

ความรุนแรงของอาการจิตประสาทสัมพันธ์กับปริมาณยาที่ได้รับ คะแนนจาก Mystical Experience Questionnaire (MEQ-30) และ Ego Dissolution Inventory (EDI) เพิ่มขึ้นตามขนาดยาที่ใช้ ร้อยละหกสิบของผู้ร่วมการทดลองมีประสบการณ์จิตวิญญาณสมบูรณ์ที่ระดับ 3 ขึ้นไปทุกด้านของ MEQ-30 ที่ขนาด 10-12 มิลลิกรัมของ BPL-003 นอกจากนี้ ร้อยละแปดสิบเจ็ดของผู้ร่วมการทดลองที่ได้รับ BPL-003 ยินดีที่จะรับขนาดเดิมหรือสูงขึ้นอีกครั้ง โดยร้อยละร้อยของผู้ร่วมการทดลองที่ได้รับขนาดสูงสุด (12 มิลลิกรัม) ยินดีที่จะรับขนาดเดิมหรือสูงขึ้นอีกครั้ง.

ฟลอเรียน แบรนด์ ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งของ atai กล่าวว่า “เรายินดีกับการเผยแพร่ผลการทดลองระยะที่ 1 ของ BPL-003 ในวารสาร The Journal of Psychopharmacology ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับและตรวจสอบโดยผู้รู้เสมอกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองระยะที่ 2a ที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ ผลการทดลองระยะที่ 1 แสดงให้เห็นว่า BPL-003 มีความปลอดภัยและทนต่อการใช้งาน และสนับสนุนศักยภาพของมันในการเป็นวิธีการรักษาที่สามารถจัดการได้ในเวลา 2 ชั่วโมงหรือน้อยกว่าในคลินิก ซึ่งสอดคล้องกับแบบจําลองการรักษาที่ประสบความสําเร็จของ Spravato® แล้ว.”)

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ปัจจุบัน BPL-003 กําลังอยู่ในระหว่างการศึกษาในการทดลองระยะที่ 2a เพื่อศึกษาศักยภาพในการเป็นยารักษาโรคติดเหล้าและโรคซึมเศร้าที่ต้านทานต่อการรักษา นอกจากนี้ยังกําลังศึกษาใน