ศาลจังหวัดนนทบุรี มีคำพิพากษา ในคดีการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดา พัชระวีรพงษ์หรือแตงโม โดยพิเคราะห์แล้ว นายตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ หรือ ปอ มีความผิดตามฟ้อง พิพากษาตัดสินให้ จำคุก เป็นเวลา 5 ปี 8 เดือน ปรับเป็นจำนวนเงิน 128,000 บาท แต่จำเลยมีเจตนาจ่ายค่าชดเชยเยียวยาบรรเทาโทษแก่ผู้เสียหายหรือโจทก์ร่วม จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง และมีเหตุอันควรปราณี

จึงพิพากษา ให้จำคุกเหลือ 2 ปี 9 เดือนปรับเป็นเงิน 64,000 บาทและให้รอการลงโทษเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมกำหนดให้รายงานตัวและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมสาธารณะ

ส่วน โรเบิร์ต ไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์ ศาลพิจารณาว่า มีความผิดตามฟ้องเช่นกัน และพิพากษาตัดสินจำคุกเป็นเวลา 4 ปี 4 เดือนและให้ปรับ 18,000 บาท แต่จำเลยมีเจตนาเยียวยาชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจ จึงลดโทษให้กับเหลือโทษเป็น จำคุกเป็นเวลา 2 ปี 2 เดือนปรับ 5,400 บาท และให้รอการลงโทษเป็นระยะเวลา 3 ปี และให้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและสาธารณะเช่นกัน