กรุงเทพฯ, วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 — มีการจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมของแม่น้ําแยงซีเมื่อวันพฤหัสบดีที่เมืองหนานจิง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซู ภาคตะวันออกของประเทศจีน


สัมมนามีหัวข้อ “สืบสานคุณค่าของยุคสมัยเพื่อวัฒนธรรมแม่น้ําแยงซี และสร้างอารยธรรมสมัยใหม่ของชาติจีน” โดยดึงดูดนักวิชาการจากทั่วประเทศเข้าร่วมตีความมรดกทางวัฒนธรรมระยะยาวของแม่น้ําแยงซีร่วมกัน

ณ สัมมนา ได้เปิดเผยรายงานดัชนีการพัฒนาวัฒนธรรมเมืองจีน-แม่น้ําแยงซี ปี 2566 และหนังสือสีน้ําเงินเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมแม่น้ําแยงซี ระหว่างปี 2565-2566

เมืองหนานจิงเป็นหนึ่งในแหล่งกําเนิดของวัฒนธรรมจีน เนื่องจากเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ต่างๆ 6 ราชวงศ์ในประวัติศาสตร์จีน มีวัฒนธรรมอันรุ่งเรือง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เมืองหนานจิงได้มุ่งมั่นอนุรักษ์ ถ่ายทอด และส่งเสริมวัฒนธรรมของแม่น้ําแยงซี

ด้วยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เมืองหนานจิงได้ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมอย่างดิจิทัล และจัดตั้งแพลตฟอร์มสาธิตพื้นที่วัฒนธรรมแห่งชาติแม่น้ําแยงซีดิจิทัลคลาวด์ (มณฑลเจียงซู) แพลตฟอร์มวันดูดิจิทัลคลาวด์ของเมืองหนานจิง เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง “ความฉลาดทางดิจิทัลของแม่น้ําแยงซี”

ดูลิงค์ต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/337061.html