(SeaPRwire) –   Beijing, 05 กุมภาพันธ์ 2024 — WiMi Hologram Cloud Inc. (NASDAQ: WIMI) (“WiMi” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี Augmented Reality (“AR”) โฮโลแกรมชั้นนำระดับโลก ได้ประกาศเปิดตัวอัลกอริทึมการเรียนรู้การแสดงผลหลายมุมมอง เพื่อจัดการกับปัญหาการจัดกลุ่มข้อมูลแบบสตรีมมิ่ง อัลกอริทึมการเรียนรู้การแสดงผลหลายมุมมองนี้สามารถนำเสนอโซลูชันอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับปัญหาการจัดกลุ่มข้อมูลแบบสตรีมมิ่งได้ อัลกอริทึมการเรียนรู้การแสดงผลหลายมุมมองเป็นวิธีการเรียนรู้และผสานรวมข้อมูลจากหลายมุมมองเพื่อให้ได้การแสดงผลที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ในการจัดกลุ่มข้อมูลแบบสตรีมมิ่ง มุมมองหลายมุมมองสามารถใช้แสดงด้านต่าง ๆ ของข้อมูลแบบสตรีมมิ่งได้ เช่น มุมมองเวลาเป็นชุด มุมมองเชิงพื้นที่ เป็นต้น และแต่ละมุมมองสามารถมอบข้อมูลที่แตกต่างกัน

ด้วยการเรียนรู้คุณสมบัติของแต่ละมุมมอง จะค้นพบรูปแบบและโครงสร้างที่อาจเกิดขึ้นของข้อมูล และผสานรวมเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มความแม่นยำและความเสถียรของการจัดกลุ่มข้อมูลแบบสตรีมมิ่งเพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลแบบสตรีมมิ่งได้ดีขึ้น ปัจจุบัน ได้มีการนำอัลกอริทึมการเรียนรู้การแสดงผลหลายมุมมองไปใช้ในวงกว้าง และแนวโน้มก็น่าสนใจมาก เช่น ในด้านการเงินที่สามารถนำไปใช้เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้า เป็นต้น ในด้านการแพทย์ที่สามารถนำไปใช้เพื่อวินิจฉัยโรค ตรวจสอบผู้ป่วย เป็นต้น ในด้านอีคอมเมิร์ซที่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ แนะนำสินค้า เป็นต้น

อัลกอริทึมการเรียนรู้การแสดงผลหลายมุมมองสามารถสังเคราะห์ข้อมูลจากหลายมุมมองเพื่อให้มีคำอธิบายที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับข้อมูล มุมมองที่แตกต่างกันให้คุณสมบัติและมุมมองที่แตกต่างกัน และด้วยการนำมารวมกัน จึงสามารถได้การแสดงผลข้อมูลที่แม่นยำและครอบคลุมยิ่งขึ้น เนื่องจากอัลกอริทึมการเรียนรู้การแสดงผลหลายมุมมองสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากหลายมุมมองได้ จึงสามารถให้การแสดงผลข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยการผสานมุมมองหลายมุมมองเข้าด้วยกัน อัลกอริทึมนี้สามารถจับภาพรายละเอียดและความสัมพันธ์ในข้อมูลได้มากขึ้น จึงเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลข้อมูลได้ อัลกอริทึมการเรียนรู้การแสดงผลหลายมุมมองสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดกลุ่มของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลจากหลายมุมมอง อัลกอริทึมนี้สามารถลดข้อบกพร่องของแต่ละมุมมองและปรับปรุงความแม่นยำและความเสถียรของการจัดกลุ่มโดยรวม อัลกอริทึมการเรียนรู้การแสดงผลหลายมุมมองสามารถจัดการกับสัญญาณรบกวนและค่าผิดปกติในข้อมูลได้ดีกว่า ทำให้ผลลัพธ์ของการจัดกลุ่มเชื่อถือได้ยิ่งขึ้น อัลกอริทึมการเรียนรู้การแสดงผลหลายมุมมองสามารถปรับให้เข้ากับข้อมูลประเภทต่าง ๆ ได้ เนื่องจากแต่ละมุมมองสามารถมีคุณสมบัติประเภทต่าง ๆ ได้ อัลกอริทึมการเรียนรู้การแสดงผลหลายมุมมองจึงสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น ทำให้มีความอเนกประสงค์และปรับได้ดีกว่าเมื่อจัดการกับข้อมูลหลายชุด

เห็นได้ชัดว่าอัลกอริทึมการเรียนรู้การแสดงผลหลายมุมมองมีข้อดีในการสังเคราะห์ข้อมูลหลายมุมมอง เพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลข้อมูล ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดกลุ่ม และปรับให้เข้ากับข้อมูลประเภทต่าง ๆ ข้อดีเหล่านี้ทำให้มีศักยภาพในการนำอัลกอริทึมการเรียนรู้การแสดงผลหลายมุมมองไปใช้ในงานการจัดกลุ่มข้อมูลอย่างกว้างขวาง

ขั้นแรกให้รวบรวมชุดข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากมุมมองหลายมุมมอง ดำเนินการก่อนการประมวลผลข้อมูล ซึ่งรวมถึงการล้างข้อมูล การสกัดคุณสมบัติ และการแปลงข้อมูล ต่อจากนั้น จึงเรียนรู้ข้อมูลโดยใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้การแสดงผลหลายมุมมองเพื่อให้ได้การแสดงผลข้อมูลหลายมุมมอง จากนั้น จึงจัดกลุ่มมุมมองหลายมุมมองที่เรียนรู้ได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การจัดกลุ่มหลายชุด ผสานรวมผลลัพธ์การจัดกลุ่มหลายชุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การจัดกลุ่มขั้นสุดท้าย

อัลกอริทึมการเรียนรู้การแสดงผลหลายมุมมองสามารถแบ่งประเภทเป็นวิธีการต่าง ๆ เช่น วิธีการที่ใช้การแยกตัวประกอบของเมทริกซ์ วิธีการที่ใช้การเรียนรู้เชิงลึก และวิธีการที่ใช้กราฟ วิธีการที่ใช้การแยกตัวประกอบของเมทริกซ์สามารถแสดงผลข้อมูลหลายมุมมองในรูปของเมทริกซ์ แล้วจึงใช้การแยกตัวประกอบของเมทริกซ์เพื่อเรียนรู้ข้อมูล วิธีการที่ใช้การเรียนรู้เชิงลึกสามารถใช้โมเดลต่าง ๆ เช่น เครือข่ายประสาทเทียมเชิงลึก เพื่อเรียนรู้ข้อมูลและให้ได้การแสดงผลที่แม่นยำมากขึ้น วิธีการที่ใช้กราฟสามารถดึงแนวคิดจากทฤษฎีกราฟมาใช้เพื่อเรียนรู้จากข้อมูลและให้ได้การแสดงผลที่ครอบคลุมมากขึ้น

อัลกอริทึมการเรียนรู้การแสดงผลหลายมุมมองสามารถจัดการปัญหาการจัดกลุ่มข้อมูลแบบสตรีมมิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเรียนรู้การแสดงผลหลายมุมมองร่วมกันและผสานเข้ากับอัลกอริทึมการจัดกลุ่มแบบดั้งเดิม แนวคิดหลักคือ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มอบโดยมุมมองต่าง ๆ เพื่อจับภาพโครงสร้างข้อมูลภายในเพื่อปรับปรุงความแม่นยำและความเสถียรของการจัดกลุ่ม

ในอนาคต อัลกอริทึมการเรียนรู้การแสดงผลหลายมุมมองจะถูกนำไปใช้ในสาขาต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าและปัญญาประดิษฐ์ ในขณะเดียวกัน ความแม่นยำจะได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงอัลกอริทึมอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับ WiMi Hologram Cloud
WiMi Hologram Cloud, Inc. (NASDAQ: WIMI) เป็นผู้ให้บริการโซลูชันทางเทคนิคแบบครอบคลุมในคลาวด์โฮโลแกรม ซึ่งมุ่งเน้นที่พื้นที่เชี่ยวชาญต่าง ๆ รวมถึงซอฟต์แวร์แสดงภาพเฮดอัป (HUD) ในยานยนต์แบบโฮโลแกรม AR, LiDAR โฮโลแกรม 3 มิติแบบพัลส์, อุปกรณ์โฮโลแกรมสนามแสงแบบสวมใส่, เซมิคอนดักเตอร์โฮโลแกรม, ซอฟต์แวร์คลาวด์โฮโลแกรม, การนำทางในรถยนต์ด้วยโฮโลแกรม เป็นต้น บริการและเทคโนโลยี AR โฮโลแกรมของบริษัท ประกอบด้วย แอปพลิเคชันในรถยนต์ AR โฮโลแกรม, เทคโนโลยี LiDAR โฮโลแกรม 3 มิติแบบพัลส์ เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์วิสัยทัศน์โฮโลแกรม การพัฒนาซอฟต์แวร์โฮโลแกรม เทคโนโลยีการโฆษณา AR โฮโลแกรม เทคโนโลยีความบันเทิง AR โฮโลแกรม การชำระเงิน ARSDK โฮโลแกรม การสื่อสารเชิงโต้ตอบแบบโฮโลแกรม และเทคโนโลยี AR โฮโลแกรมอื่น ๆ

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

แถลงการณ์ Safe Harbor