(SeaPRwire) –   เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน, 11 มีนาคม 2024 — Smart Share Global Limited (Nasdaq: EM) (“Energy Monster” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภคที่ให้บริการชาร์จอุปกรณ์มือถือ ประกาศวันนี้ว่าคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเงินปันพิเศษเป็นเงินสดมูลค่า 0.015 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นสามัญหรือ 0.03 ดอลลาร์สหรัฐต่อใบสำคัญแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์สหรัฐ (ADS) แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือ ADS ที่ลงทะเบียน ณ สิ้นสุดวันทำการของวันที่ 31 พฤษภาคม 2024 เวลาตามมาตรฐานตะวันออกของสหรัฐ โดยจะจ่ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือ ADS ของบริษัทผ่านธนาคารผู้รับฝากทรัพย์สินจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงการฝากทรัพย์สิน คาดว่าจะจ่ายเงินในวันที่หรือประมาณวันที่ 7 มิถุนายน 2024 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ และในวันที่หรือประมาณวันที่ 14 มิถุนายน 2024 สำหรับผู้ถือ ADS

มูลค่ารวมของเงินสดที่จะแจกจ่ายสำหรับเงินปันผลคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากเงินสดส่วนเกินในงบดุลของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2023 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น และเงินสดที่ถูกจำกัดไว้ประมาณ 3.3 พันล้านหยวน

เกี่ยวกับ Smart Share Global Limited

Smart Share Global Limited (Nasdaq: EM) หรือ Energy Monster เป็นบริษัทเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภคที่มีภารกิจในการเพิ่มพลังให้กับชีวิตประจำวัน บริษัทเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดด้านบริการชาร์จอุปกรณ์มือถือในประเทศจีนโดยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง บริษัทให้บริการชาร์จอุปกรณ์มือถือผ่านธนาคารพลังงาน ซึ่งวางอยู่ในจุดบริการต่าง ๆ เช่น สถานที่บันเทิง ร้านอาหาร ศูนย์การค้า โรงแรม ศูนย์ขนส่ง และพื้นที่สาธารณะ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการโดยการสแกนรหัส QR บนตู้ของ Energy Monster เพื่อปลดธนาคารพลังงานออกได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2023 บริษัทมีธนาคารพลังงาน 8.7 ล้านธนาคารใน 1,189,000 จุดบริการในกว่า 2,000 มณฑลและเขตระดับมณฑลในประเทศจีน

ติดต่อเรา

นักลงทุนสัมพันธ์
Hansen Shi
ir@enmonster.com

ข้อความระมัดระวัง

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีคำกล่าวที่มองไปข้างหน้า คำกล่าวเหล่านี้เป็นไปตามบทบัญญัติ “เซฟฮาร์เบอร์” ของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกาในปี 1995 ในบางกรณี คำกล่าวที่มองไปข้างหน้าสามารถระบุได้ด้วยคำหรือวลี เช่น “อาจจะ” “จะ” “คาดการณ์” “คาดหมาย” “มีเป้าหมาย” “ตั้งเป้า” “ประมาณการ” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “ศักยภาพ” “ยังคงดำเนินการ” “มีแนวโน้มว่าจะเป็น” หรือสำนวนอื่นที่คล้ายคลึงกัน บริษัทอาจมีการกล่าวด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่มองไปข้างหน้าในรายงานที่ยื่นต่อหรือส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“ก.ล.ต.” ) ในรายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้น ในข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสารอื่นที่เขียนขึ้น และในคำแถลงที่เจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือพนักงานพูดกับบุคคลที่สาม คำแถลงที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ รวมถึงคำแถลงเกี่ยวกับความเชื่อและความคาดหวังของบริษัทเป็นคำกล่าวที่มองไปข้างหน้า คำกล่าวที่มองไปข้างหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ และปัจจัยหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่ปรากฏในคำกล่าวที่มองไปข้างหน้าใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้: กลยุทธ์ของ Energy Monster; การพัฒนาธุรกิจในอนาคต สภาพทางการเงิน และผลประกอบการ; ผลกระทบของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อราคาและความต้องการบริการของบริษัท; การแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการชาร์จอุปกรณ์มือถือ; นโยบายและข้อบังคับของรัฐบาลจีนที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบริการชาร์จอุปกรณ์มือถือ; การเปลี่ยนแปลงรายได้ ต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย; ความเสี่ยงที่โควิด-19 หรือความเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆ ในประเทศจีนหรือทั่วโลกอาจส่งผลเสียต่อการดำเนินงานหรือผลลัพธ์ทางการเงินของบริษัท; สภาพทั่วไปของเศรษฐกิจและธุรกิจทั่วโลกและในประเทศจีน และสมมติฐานที่อยู่เบื้องหลังหรือเกี่ยวข้องกับข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน หรือปัจจัยอื่นๆ เหล่านี้รวมอยู่ในเอกสารที่บริษัทจัดทำต่อ ก.ล.ต. ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ และบริษัทไม่มีภาระหน้าที่ที่จะอัปเดตข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ