(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ไทย, 26 เมษายน 2024 — Qifu Technology, Inc. (NASDAQ: QFIN; HKEx: 3660) (“Qifu Technology” หรือ “บริษัท”) แพลตฟอร์มนวัตกรรมเทคโนโลยีเครดิตอันดับต้น ๆ ในประเทศจีน ได้เผยแพร่รายงานด้านความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ (ESG) ประจําปี 2566 รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทาง นโยบาย และเป้าหมายด้าน ESG ของ Qifu Technology ในปี 2566 รวมถึงความพยายามในการสนับสนุนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ

ในอนาคต Qifu Technology จะยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับผู้คนผ่านเทคโนโลยีการเงินที่ช่วยสนับสนุนสถาบันการเงิน

สําหรับรายงานความยั่งยืนประจําปี 2566 โปรดเยี่ยมชม:

เกี่ยวกับ Qifu Technology

Qifu Technology เป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมเทคโนโลยีเครดิตอันดับต้น ๆ ในประเทศจีนที่ให้บริการเทคโนโลยีครบวงจรเพื่อช่วยเหลือสถาบันการเงินและผู้บริโภค รวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในวงจรการให้สินเชื่อ โดยเริ่มตั้งแต่การดึงดูดลูกค้า การประเมินเครดิตระดับต้น ๆ การจับคู่เงินทุน และบริการหลังการให้สินเชื่อ Qifu Technology มุ่งมั่นที่จะสร้างความสะดวกสบายและความส่วนตัวให้กับผู้บริโภคและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านเทคโนโลยีการเงิน

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม:

ข้อความที่เป็นความจริง

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์อนาคตต่าง ๆ ที่ปรากฎในการแถลงข่าวฉบับนี้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกา ปี 2538 ข้อความที่เป็นการคาดการณ์อนาคตอาจมีคําศัพท์เช่น “จะ” “คาดหวัง” “เชื่อมั่น” และคําศัพท์คล้ายคลึงกัน รวมถึงข้อความในแถลงการณ์ของผู้บริหาร Qifu Technology ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์อนาคต ปัจจัยหลายประการอาจทําให้ผลการดําเนินงานหรือผลลัพธ์จริงแตกต่างออกไปจากที่คาดการณ์ไว้ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงปัจจัยที่กล่าวไว้ในรายงานของ Qifu Technology ต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา และการประกาศข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ข้อมูลในแถลงการณ์ฉบับนี้มีข้อมูลตั้งแต่วันที่แถลงข่าว บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันที่จะปรับปรุงข้อมูลใดๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Qifu Technology
อีเมล:

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ