(SeaPRwire) –   นิวยอร์ก, วันที่ 15 พฤศจิกายน 2023 — Plutonian Acquisition Corp. (NASDAQ: PLTN, “บริษัท”) บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อการเข้าซื้อกิจการพิเศษ ประกาศวันนี้ว่า Big Tree Cloud International Group Limited (“Big Tree Cloud”) ได้ฝากเงินจํานวนรวม $210,000 ไว้ในบัญชีสะสมของบริษัท (บัญชีสะสม”) เพื่อขยายระยะเวลาในการดําเนินการรวมกิจการธุรกิจเพิ่มเติม 3 เดือน จากวันที่ 15 พฤศจิกายน 2023 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2024 บริษัทออกหนังสือค้ําประกันให้กับ Big Tree Cloud มีมูลค่าหนังสือค้ําประกันเท่ากับจํานวนเงินฝาก หนังสือค้ําประกันนี้ไม่มีดอกเบี้ย และสามารถแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทด้วยราคา $10.00 ต่อหน่วย (แต่ละหน่วยประกอบด้วย 1 หุ้นสามัญและสิทธิที่จะได้รับ 1/6 ของหุ้นสามัญ) ในขณะที่บริษัทดําเนินการรวมกิจการ วัตถุประสงค์ของการขยายระยะเวลาคือเพื่อให้บริษัทมีเวลามากขึ้นในการดําเนินการรวมกิจการ

เกี่ยวกับ Plutonian Acquisition Corp.

Plutonian Acquisition Corp. เป็นบริษัทจดทะเบียนในรัฐเดลาแวร์ที่จดทะเบียนตั้งขึ้นเพื่อเข้าทําธุรกรรมการควบรวมกิจการ การแลกเปลี่ยนหุ้น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ การซื้อหุ้น การจัดตั้งใหม่ หรือการรวมกิจการรูปแบบอื่นกับธุรกิจหรือหน่วยงานหนึ่งหรือหลายหน่วยงาน ความพยายามของบริษัทในการระบุเป้าหมายธุรกิจที่เหมาะสมจะไม่จํากัดอยู่ในอุตสาหกรรมหรือภูมิภาคใด ๆ แต่บริษัทตั้งใจที่จะเน้นการค้นหาเป้าหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส การท่องเที่ยว และธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ APAC บริษัทปฏิเสธไม่พิจารณาบริษัทที่มีรายงานทางการเงินตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีสาธารณะของสหรัฐไม่สามารถตรวจสอบได้ติดต่อกัน 2 ปีตั้งแต่ปี 2021 และไม่พิจารณาบริษัทเป้าหมายที่มีการดําเนินงานในจีนผ่านโครงสร้าง VIE

ข้อความที่เป็นอนาคต

ประกาศนี้มีข้อความที่เป็นอนาคตที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ข้อความอนาคตเหล่านี้ไม่ใช่เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะเผยแพร่ข่าวสารหรือการปรับปรุงใด ๆ เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของบริษัทต่อเหตุการณ์ในอนาคตหรือสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire ให้บริการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทั่วโลกในหลายภาษา(Hong Kong: AsiaExcite, TIHongKong; Singapore: SingdaoTimes, SingaporeEra, AsiaEase; Thailand: THNewson, THNewswire; Indonesia: IDNewsZone, LiveBerita; Philippines: PHTune, PHHit, PHBizNews; Malaysia: DataDurian, PressMalaysia; Vietnam: VNWindow, PressVN; Arab: DubaiLite, HunaTimes; Taiwan: EAStory, TaiwanPR; Germany: NachMedia, dePresseNow)