(SeaPRwire) –   นานกิง ประเทศจีน 24 มกราคม 2567 – Ostin Technology Group Co., Ltd. (บริษัท) (Nasdaq: OST) ผู้ผลิตโมดูลจอแสดงผลและโพลาไรเซอร์ในประเทศจีน ได้ประกาศว่าบริษัทได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์นาสดัก ลงวันที่ 19 มกราคม 2567 ระบุว่าเป็นเวลา 30 วันทําการติดต่อกัน ราคาเสนอซื้อต่ําสุดของหุ้นสามัญของบริษัทอยู่ต่ํากว่าเกณฑ์ราคาต่ําสุด 1 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นตามข้อกําหนดของข้อกฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์นาสดัก 5550(a)(2) การแถลงข่าวฉบับนี้ออกตามข้อกฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์นาสดัก 5810(b) ซึ่งกําหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับการแจ้งข้อบกพร่อง การแจ้งเตือนจากตลาดหลักทรัพย์นาสดักไม่มีผลต่อการซื้อขายหรือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งจะยังคงซื้อขายอย่างไม่ขัดข้องบนตลาดหลักทรัพย์นาสดักภายใต้สัญลักษณ์ “OST”

ตามข้อกฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์นาสดัก 5810(c)(3)(A) บริษัทจะได้รับระยะเวลาการปฏิบัติตามเกณฑ์ 180 วันทางปฏิทิน หรือถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เพื่อฟื้นฟูการปฏิบัติตามเกณฑ์ตามข้อกฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์ หากบริษัทสามารถรักษาราคาเสนอซื้อต่ําสุดของหุ้นได้มากกว่า 1 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นเป็นเวลา 10 วันทําการติดต่อกันภายในระยะเวลา 180 วัน ตลาดหลักทรัพย์นาสดักจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการปฏิบัติตามเกณฑ์และเรื่องนี้จะปิดตาย

หากบริษัทไม่สามารถฟื้นฟูการปฏิบัตตามเกณฑ์ได้ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ตามดุลยพินิจของฝ่ายตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์นาสดัก บริษัทอาจมีสิทธิ์ได้รับระยะเวลาปฏิบัติตามเพิ่มเติมอีก 180 วัน ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การซื้อขายต่อไปยกเว้นเกณฑ์ราคาต่ําสุด และต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงแผนการฟื้นฟูการปฏิบัติตามเกณฑ์ระหว่างระยะเวลาปฏิบัติตามเพิ่มเติม รวมถึงการจัดทําหุ้นสามัญชนิดพิเศษถ้าจําเป็น

การแจ้งเตือนจากตลาดหลักทรัพย์นาสดักจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทจะดําเนินการเพื่อฟื้นฟูการปฏิบัติตามเกณฑ์อย่างเหมาะสม

เกี่ยวกับ Ostin Technology Group Co., Ltd.

ก่อตั้งในปี 2563 Ostin Technology Group Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตโมดูลจอแสดงผลและโพลาไรเซอร์ในประเทศจีน บริษัทออกแบบ พัฒนา และผลิตโมดูลจอ TFT-LCD ขนาดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดพิเศษตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งนําไปใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บริโภค แผงจอ LCD ภายนอก และจอภายในรถยนต์ บริษัทยังผลิตโพลาไรเซอร์สําหรับใช้ในโมดูลจอ TFT-LCD

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ข้อความในการแถลงข่าวฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ประจําปี 2538 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าได้แก่ข้อความเกี่ยวกับแผนงาน เป้าหมาย แนวทาง ผลลัพธ์ในอนาคต หรือการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่เหตุการณ์ในอดีต หากบริษัทใช้คําว่า “อาจ” “จะ” “มีแนวโน้ม” “เป้าหมาย” หรือคําที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีต หมายความว่าเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาด