• หน่วยงานที่จัดการได้ถึง 6,746 หน่วย มีรายได้ประจําปี (ARR) เกิน 2.7 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (SGD 3.6 ล้าน) และรายได้เพิ่มเติมจากบริการ SaaS.

(SeaPRwire) –   สิงคโปร์, กุมภาพันธ์ 08, 2024 — Ohmyhome Ltd. (NASDAQ: OMH, “Ohmyhome”) แพลตฟอร์มเทคโนโลยีทรัพย์สินหนึ่งหยุดบริการครบวงจรในการซื้อขาย เช่า และปรับปรุงบ้าน และบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์สําหรับอาคารชุดในสิงคโปร์ มีความยินดีประกาศความก้าวหน้าและไฮไลท์สําคัญหลังการซื้อกิจการ Simply Sakal Pte. Ltd.

Simply Sakal Pte. Ltd. ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Ohmyhome Property Management เพื่อขยายตราสินค้าหนึ่งหยุดของ Ohmyhome.

การควบรวมกิจการนี้ไม่เพียงแต่ขยายบริการของ Ohmyhome ให้ครอบคลุมกระแสรายได้ที่ต่อเนื่องไม่ขึ้นกับวัฏจักร แต่ยังสร้างฐานลูกค้าในตลาดจัดการอสังหาริมทรัพย์อาคารชุดในสิงคโปร์ด้วยจํานวนหน่วยงานกว่า 6,800 หน่วย และ ARR ที่ 2.7 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (SGD 3.6 ล้าน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566.

ธุรกิจจัดการอสังหาริมทรัพย์ในอดีตเติบโตด้วยอัตราร้อยละ 57 ต่อปี (CAGR) ทํารายได้ 2.0 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (SGD 2.6 ล้าน) ในปี 2565 ด้วยหน่วยงานที่จัดการ 4,648 หน่วย.

การบูรณาการและประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

บริการของ Ohmyhome ถูกบูรณาการและเข้าถึงได้ใน Simple App แอปพลิเคชันสําหรับจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้โดยเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยในหน่วยที่จัดการโดย Ohmyhome Property Management นอกจากรายได้จากบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์แล้ว ยังมีประโยชน์จากลูกค้าที่อยู่อาศัยในอาคารชุดอีกด้วย.

Simple App พร้อมบริการของ Ohmyhome

ในอดีต Ohmyhome มีกิจกรรมหลักในตลาดขายบ้านเอชดีบีซึ่งมูลค่าบ้านอยู่ที่ประมาณ 0.3-0.8 ล้านเหรียญสิงคโปร์ รายได้เฉลี่ยต่อการทํารายการประมาณ 4,000 เหรียญสิงคโปร์ด้วยค่าธรรมเนียม 1% การบูรณาการทําให้ Ohmyhome สามารถเข้าถึงตลาดอาคารชุดได้ง่ายขึ้น ซึ่งมูลค่าบ้านปกติอยู่ที่ 1-2.5 ล้านเหรียญสิงคโปร์ และรายได้ต่อการทํารายการจะสูงกว่า 2-5 เท่า อยู่ที่ 10,000-25,000 เหรียญสิงคโปร์ ซึ่งมีต้นทุนการสื่อสารกับลูกค้าใหม่ต่ํากว่าเอเยนต์อื่น เนื่องจาก Ohmyhome ปรากฏอยู่ในชีวิตประจําวันของผู้อยู่อาศัยในชุมชนอาคารชุดปิดล้อม.

Kenneth Chong, ซีอีโอของ Ohmyhome Property Management (ซ้าย) กับ Race Wong และ Rhonda Wong, ผู้ก่อตั้ง Ohmyhome (ขวา)

หลังการซื้อกิจการ Ohmyhome Property Management ได้ย้ายสํานักงานเข้ารวมกับสํานักงานใหญ่ของ Ohmyhome ที่ 11 Lor 3 Toa Payoh, Jackson Square Block B #04-17, Proptech Innovation Centre, Singapore 319579 ซึ่งสร้างประโยชน์จากการรวมสํานักงานและงานสนับสนุน ทําให้ประหยัดต้นทุนและประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้น

กระแสรายได้ใหม่และการบูรณาการ IoT

เพื่อนิยามการจัดการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ Ohmyhome Property Management ได้เริ่มบริการระบบจัดการยานพาหนะในอาคารชุดเป็นกระแสรายได้แบบ Software-as-a-Service (SaaS) ใหม่ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 ผ่านการบูรณาการโซลูชัน Internet of Things (IoT)

ภาพประกอบระบบจัดการยานพาหนะของ Ohmyhome Property Management

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ระบบ IoT ทําให้กระบวนการเข้า-ออกของยานพาหนะสะดวกขึ้น โดยยานพาหนะที่ลงทะเบียนล่ว