เสิ่นหยาง ประเทศจีน 19 ก.ย. 2566 — เมื่อเร็วๆ นี้ IDC ได้ออกรายงาน “ส่วนแบ่งตลาดระบบสารสนเทศภาพถ่ายทางการแพทย์ของประเทศจีน ในปี 2565″ ซึ่ง Neusoft Corporation (Neusoft, SSE:600718) ถือส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งในสาขานี้ เนื่องจากมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตลาด มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถในการให้บริการที่แข็งแกร่ง

เป็นเวลาหลายปี Neusoft ได้เข้าร่วมอย่างเต็มที่ในภาคส่วนระบบสารสนเทศภาพถ่ายทางการแพทย์ และการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น ฉลาดขึ้น และเข้าถึงได้มากขึ้นสําหรับแพทย์และผู้ป่วย ด้วยความสามารถหลักของผลิตภัณฑ์ PACS/RIS Neusoft ยังพัฒนาโซลูชันภาพถ่ายทางการแพทย์อัจฉริยะต่อไป โดยยึดตามกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานภายในสถาบันการแพทย์ Neusoft มุ่งมั่นที่จะเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วย ช่วยเหลือแพทย์ในการวินิจฉัยอย่างแม่นยํา และปรับปรุงการจัดการโรงพยาบาล ดังนั้นจึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาธุรกิจภาพถ่ายของโรงพยาบาลให้เป็นระบบสารสนเทศมากขึ้น

ระบบ PACS/RIS ของ Neusoft สอดคล้องกับมาตรฐาน DICOM, HL7 และข้อกําหนด IHE โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น IoT, ปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลขนาดใหญ่ในการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันการแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ และผู้ป่วย