กรุงเทพฯ, 18 ก.ย. 2566 — NaaS Technology Inc. (Nasdaq: NAAS) (“NaaS” หรือ “บริษัท”) บริษัทบริการชาร์จ EV ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ แห่งแรกในจีน วันนี้ประกาศว่าบริษัทได้รับการบรรจุในดัชนี NASDAQ Golden Dragon China Index ทําให้เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานทางเลือกใหม่เก้าแห่ง และเป็นบริษัทบริการชาร์จ EV เพียงแห่งเดียวที่เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีนี้

NASDAQ Golden Dragon China Index เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นเครื่องมือสําคัญในการประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทจีนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนีนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนได้รับความรู้และเข้าถึงโอกาสอันโดดเด่นที่เกิดขึ้นในจีน ในขณะที่ยังคงให้ความโปร่งใสที่ได้จากการจดทะเบียนในสหรัฐฯ ดัชนีครอบคลุมหลากหลายภาคส่วน ได้แก่ ดิจิทัล เทคโนโลยี รูปแบบการบริโภคใหม่ และพลังงานสะอาด มีบริษัทชั้นนําในพื้นที่อินเทอร์เน็ตและภาคพลังงานทางเลือกใหม่ เป็นต้น การรวม NaaS เข้าไปทําให้ดัชนี NASDAQ Golden Dragon China มีความหลากหลายมากขึ้น และนําพลังใหม่มาสู่ภาคพลังงานทางเลือกใหม่ด้วยบริการชาร์จของบริษัท

เกี่ยวกับ NaaS Technology Inc.

NaaS Technology Inc. เป็นบริษัทบริการชาร์จ EV ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ แห่งแรกในจีน บริษัทเป็นบริษัทในเครือของ Newlinks Technology Limited กลุ่มดิจิทัลด้านพลังงานชั้นนําในจีน บริษัทให้บริการชาร์จ EV ครบวงจรแก่สถานีชาร์จประกอบด้วย บริการชาร์จ EV ออนไลน์ บริการชาร์จ EV ออฟไลน์ และนวัตกรรมและบริการอื่นๆ สนับสนุนทุกขั้นตอนในวงจรชีวิตของสถานี ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566 NaaS ได้เชื่อมต่อชาร์จไฟฟ้ามากกว่า 652,000 ตัว ครอบคลุมสถานีชาร์จกว่า 62,000 แห่ง คิดเป็น 41.5% และ 49.2% ของส่วนแบ่งตลาดชาร์จสาธารณะของจีน ตามลําดับ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2565 หุ้นเพิ่มทุนอเมริกันของบริษัทเริ่มซื้อขายบนนาสแดกภายใต้รหัสหุ้น NAAS

สําหรับการสอบถามจากนักลงทุนและสื่อ โปรดติดต่อ:

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
NaaS Technology Inc.
อีเมล: ir@enaas.com

สอบถามจากสื่อ:
อีเมล: pr@enaas.com