(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, 19 เมษายน 2567 – mF International Limited (“บริษัท” หรือ “mF International”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันการเทรดดิ้งทางการเงินที่มีประสบการณ์จากฮ่องกง ได้ประกาศราคาของการเสนอขายหุ้นติดต่อครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,666,667 หุ้น ราคาต่อหุ้น 4.5 เหรียญสหรัฐฯ หุ้นสามัญได้รับอนุมัติให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นาสดัค และคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ภายใต้รหัส “MFI”

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสดรวม 7,500,001.5 เหรียญสหรัฐฯ จากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ก่อนหักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ การเสนอขายหุ้นคาดว่าจะสิ้นสุดในวันที่ 24 เมษายน 2567 ภายใต้เงื่อนไขการปิดการซื้อขายที่ทางการกําหนด นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้จัดจําหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้อีก 250,000 หุ้น ภายใน 45 วัน ภายใต้ราคาที่เสนอขายหักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่าย

เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นจะใช้ในการขยายความสามารถในการให้บริการและเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป

การเสนอขายหุ้นดําเนินการแบบมีข้อผูกพัน Joseph Stone Capital, LLC เป็นผู้จัดจําหน่ายหลักสําหรับการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ Hunter Taubman Fischer & Li LLC เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ สําหรับบริษัท และ Pryor Cashman LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐฯ สําหรับ Joseph Stone Capital, LLC ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้

บริษัทได้ยื่นแบบฟอร์ม F-1 ต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) (เลขทะเบียน 333-274158) ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ใช้ได้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 และแบบฟอร์มที่ยื่นตามข้อ 462(b) (เลขทะเบียน 333-278826) ซึ่งเพิ่มจํานวนหุ้นที่จดทะเบียนจาก 1,794,000 เป็น 1,916,667 หุ้น ก็ได้รับการอนุมัติให้ใช้ได้ทันทีที่ยื่น การเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะดําเนินการโดยมีโปรสเปกตัสเป็นหลักฐาน ผู้สนใจสามารถขอรับโปรสเปกตัสฉบับสมบูรณ์ได้จาก Joseph Stone Capital, LLC หรือ SEC โดยรายละเอียดดังกล่าว

ก่อนลงทุน ควรอ่านโปรสเปกตัสและเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทเสนอต่อ SEC เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขายหุ้น ประกาศนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขาย หรือชักชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัท ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใดก็ตามที่การเสนอขายหรือซื้อขายดังกล่าวผิดกฎหมาย

เกี่ยวกับ mF International Limited

mF International Limited เป็นบริษัทโฮลดิ้งจากหมู่เกาะบริติชเวอร์จินที่มีบริษัทย่อย 3 แห่งในฮ่องกง บริษัทย่อยหลักของฮ่องกงคือ m-FINANCE Limited (“mF” หรือ m-FINANCE) เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการเทรดดิ้งทางการเงินที่มีประสบการณ์ โดยเน้นการพัฒนาและให้บริการโซลูชันการเทรดดิ้งทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแพลตฟอร์มแบบ SaaS มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในการให้บริการแพลตฟอร์มการเทรดดิ้งเงินตราต่างประเทศ ทองคํา/สินค้า สําหรับลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์และสถาบันในภูมิภาค โดยมีลูกค้าอยู่ทั่วจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ mF ให้บริการแพลตฟอร์มการเทรดดิ้ง mF4 และบริการอื่นๆ เป้าหมายของบริษัทคือเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและขยายธุรกิจโดยเพิ่มฐานลูกค้าและความสามารถในการให้บริการ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ