(SeaPRwire) –   จํานวนลูกค้าที่ได้รับบริการ: 77,854 – รายได้ต่อลูกค้า: 7,190 บาท – สัดส่วนลูกค้าซ้ํา: 77.9%

กรุงเทพฯ, 25 เมษายน 2567 — MEDIROM Healthcare Technologies Inc. (NasdaqCM: MRM) บริษัทด้านสุขภาพองค์รวมที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (“บริษัท”) วันนี้ได้ประกาศตัวชี้วัดสําคัญหรือ KPI สําหรับเดือนมีนาคม 2567 ข้อมูลได้รับการจัดทําสําหรับร้านทั้งหมดที่มีข้อมูลทางการเงินและลูกค้าเปรียบเทียบได้ และยกเว้นร้านบางแห่งที่ไม่มีข้อมูลดังกล่าว

ธุรกิจร้านนวด
KPI รายเดือนดังต่อไปนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานธุรกิจและความก้าวหน้าของบริษัท ณ เดือนมีนาคม 2567:

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

  • จํานวนร้านอยู่ที่ 312 แห่ง ในเดือนมีนาคม 2567 เพิ่มขึ้นจาก 311 แห่งในช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน.
  • จํานวนลูกค้าที่ได้รับบริการลดลงเล็กน้อยเป็น 77,854 ราย ในเดือนมีนาคม 2567 เทียบกับ 78,063 รายในปีก่อน.
  • รายได้ต่อลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 7,190 บาท ในเดือนมีนาคม 2567 จาก 6,680 บาท ในปีก่อน การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการปรับราคาและการขายบริการเสริมคุณค่า
  • อัตราส่วนลูกค้าซ้ํา ซึ่งเป็นสัดส่วนลูกค้าที่กลับมาใช้บริการอีก เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 77.9% ในเดือนมีนาคม 2567 จาก 77.4% ในปีก่อน.
  • อัตราการทํางานอยู่ที่ 45.7% ในเดือนมีนาคม 2567 เท่ากับ 45.8% ในปีก่อน.
  • จํานวนร้านที่มีข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็น 288 แห่ง ในเดือนมีนาคม 2567 จาก 273 แห่งในเดือนมีนาคม 2563 การเพิ่มขึ้นเกิดจากการเปลี่ยนระบบบริหารลูกค้าในร้านบางแห่ง
จํานวน
ร้าน(*1)
จํานวนร้านที่มี
ข้อมูล(*2)
จํานวนลูกค้า
ที่ได้รับบริการ(*3)
รายได้ต่อ
ลูกค้า(*4)
อัตราส่วน
ลูกค้าซ้ํา(*5)
อัตราการ
ทํางาน(*6)
มีนาคม 2563 311 273 78,063 6,680 บาท 77.4% 45.8%
เมษายน 2563 313 284 83,130 6,669 บาท 77.0% 47.2%
พฤษภาคม 2563 314 284 86,895 6,660 บาท 75.7%