(SeaPRwire) –   รายได้สุทธิในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 41.5% เป็นจํานวน 6,278.1 ล้านหยวน

ลูกค้าที่ทําการซื้อสินค้าต่อเดือนเพิ่มขึ้น 103.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

เปิดสาขาใหม่สุทธิมากกว่า 2,300 สาขา; ขยายสาขาเป็นมากกว่า 18,500 สาขาในประเทศจีน

กรุงเทพฯ, 30 เมษายน 2024 — Luckin Coffee Inc. (“Luckin Coffee” หรือ “บริษัท”) (OTC: LKNCY) ประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินที่ไม่ได้ตรวจสอบสําหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2024.

สรุปผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 20241

  • รายได้สุทธิรวม ในไตรมาสแรกมีจํานวน 6,278.1 ล้านหยวน (869.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 41.5% จาก 4,436.7 ล้านหยวนในไตรมาสเดียวกันของปี 2023.
  • การเปิดสาขาใหม่สุทธิ ในไตรมาสแรกมีจํานวน 2,342 สาขา รวมถึงการเปิดสาขาใหม่ 2 สาขาในสิงคโปร์ ทําให้จํานวนสาขาเพิ่มขึ้น 14.4% เมื่อเทียบกับสิ้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 โดยสิ้นไตรมาสแรกมีจํานวนสาขารวม 18,590 สาขา ซึ่งประกอบด้วยสาขาที่บริหารโดยตนเอง 12,199 สาขา และสาขาร่วมทุน 6,391 สาขา.
  • ลูกค้าที่ทําการซื้อสินค้าต่อเดือนโดยเฉลี่ย ในไตรมาสแรกมีจํานวน 59.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 103.2% จาก 29.5 ล้านคนในไตรมาสเดียวกันของปี 2023.
  • รายได้จากสาขาที่บริหารโดยตนเอง ในไตรมาสแรกมีจํานวน 4,579.6 ล้านหยวน (634.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 45.8% จาก 3,140.4 ล้านหยวนในไตรมาสเดียวกันของปี 2023.
  • อัตราการเติบโตของยอดขายเท่ากันของสาขาที่บริหารโดยตนเอง ในไตรมาสแรกลดลง 20.3% เมื่อเทียบกับการเติบโต 29.6% ในไตรมาสเดียวกันของปี 2023.
  • กําไรจากการดําเนินงานของสาขาที่ระดับสาขา – สาขาที่บริหารโดยตนเอง ในไตรมาสแรกมีจํานวน 320.8 ล้านหยวน (44.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) กับอัตรากําไรจากการดําเนินงานของสาขาระดับ 7.0% เมื่อเทียบกับ 791.6 ล้านหยวนกับอัตรากําไรจากการดําเนินงานของสาขา 25.2% ในไตรมาสเดียวกันของปี 2023.
  • รายได้จากสาขาร่วมทุน ในไตรมาสแรกมีจํานวน 1,508.0 ล้านหยวน (208.9 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 32.8% จาก 1,135.4 ล้านหยวนในไตรมาสเดียวกันของปี 2023.
  • ขาดทุนจากการดําเนินงานตาม GAAP ในไตรมาสแรกมีจํานวน 65.1 ล้านหยวน (9.0 ล้านเหรียญสหรัฐ) คิดเป็นอัตราขาดทุนจากการดําเนินงาน 1.0% เมื่อเทียบกับกําไรจากการดําเนินงานตาม GAAP 678.4 ล้านหยวน หรืออัตรากําไรจากการดําเนินงาน 15.3% ในไตรมาสเดียวกันของปี 2023 กําไรจากการดําเนินงานตาม Non-GAAP ในไตรมาสแรก ซึ่งปรับปรุงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิทธิพิเศษการถือหุ้น มีจํานวน 5.0 ล้านหยวน (0.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) คิดเป็นอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 0.1% เมื่อเทียบกับ 730.5 ล้านหยวน หรืออัตรากําไรจากการดําเนินงาน 16.5% ในไตรมาสเดียวกันของปี 2023 การลดลงนี้เกิดขึ้นหลักๆ จากราคาขายเฉลี่ยของสินค้าที่ลดลง และความผันผวนในตลาดและการแข่งขัน รวมถึงผลกระทบจากฤดูกาล

ข้อความจากบริษัท

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ดร. จินยี กั๋ว ประธานและซีอีโอของ Luckin Coffee กล่าวว่า “เรายินดีที่จะรายงานถึงการเติบโตของรายได้รวมและการเปิดสาขาใหม่สุทธิ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของลูกค้าที่ทําการซื้อสินค้าต่อเดือน ทั้งนี้ถึงแม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยฤดูกาลและการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ในไตรมาสนี้เราเปิดสาขาใหม่ส