(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, เดือนกุมภาพันธ์ 08, 2024 — บริษัท Kingsoft Cloud Holdings Limited (“เรา,” Kingsoft Cloud หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: KC และ HKEX: 3896) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเมฆอิสระชั้นนําในประเทศจีน ประกาศวันนี้ว่า มติที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญวันที่ 12 มกราคม 2024 ได้รับการอนุมัติในการประชุมวันนี้ที่กรุงเทพฯ.

ข้อความที่เป็นอนาคต

ประกาศนี้มีข้อความที่เป็นอนาคต ข้อความเหล่านี้ได้รับการกล่าวถึงภายใต้ “มาตรการป้องกันความเสี่ยง” ของกฎหมายปฏิรูปคดีแพ่งสหรัฐอเมริกา ปี 2538 ข้อความอนาคตเหล่านี้สามารถระบุได้จากคําศัพท์เช่น “จะ,” “คาดหวัง,” “คาดการณ์,” “อนาคต,” “ตั้งใจ,” “เชื่อมั่น,” “ประมาณ” และคําศัพท์ที่คล้ายกัน รวมถึงแผนงานและการอ้างอิงจากผู้บริหารในประกาศนี้ แผนงานและกลยุทธ์ของ Kingsoft Cloud เป็นข้อความอนาคต บริษัท Kingsoft Cloud อาจแถลงข่าวอนาคตในรายงานที่ยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (“SEC”) รายงานประจําปีต่อผู้ถือหุ้น ข่าวประชาสัมพันธ์ และเอกสารอื่นๆ หรือผ่านการแถลงของเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร หรือพนักงานต่อบุคคลภายนอก ข้อความที่ไม่ใช่เหตุการณ์จริงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อความเกี่ยวกับความเชื่อและคาดการณ์ของ Kingsoft Cloud เป็นข้อความอนาคต ปัจจัยหลายประการอาจทําให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างออกไปอย่างมากจากข้อความอนาคตเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงปัจจัยดังต่อไปนี้: เป้าหมายและกลยุทธ์ของ Kingsoft Cloud ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต นโยบายและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไปในประเทศจีน และสมมติฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้รวมอยู่ในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ของ Kingsoft Cloud ข้อมูลในประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันที่แถลง และ Kingsoft Cloud ไม่มีภาระผูกพันที่จะปรับปรุงข้อความอนาคตใดๆ นอกจากตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ Kingsoft Cloud Holdings Limited

Kingsoft Cloud Holdings Limited (NASDAQ: KC และ HKEX: 3896) เป็นผู้ให้บริการเมฆอิสระชั้นนําของประเทศจีน ด้วยโครงสร้างเมฆขนาดใหญ่ โปรดักต์เมฆบนฐานเทคโนโลยีล้ําสมัย ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเฉพาะ และการบริการตลอดห่วงโซ่คุณค่า Kingsoft Cloud เสนอบริการเมฆที่ครอบคลุมน่าเชื่อถือและไว้วางใจแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมที่เลือกมาโดยพิจารณา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://ir.ksyun.com.

สอบถามสื่อและนักลงทุนได้ที่:

Kingsoft Cloud Holdings Limited
Nicole Shan
โทรศัพท์: +66 (10) 6292-7777 ต่อ 6300
อีเมล: ksc-ir@kingsoft.com

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ