(SeaPRwire) –   SHENZHEN, China, Feb. 21, 2024 — บริษัท Aurora Mobile Limited (NASDAQ: JG) (“Aurora Mobile” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการมีส่วนร่วมของลูกค้าและบริการเทคโนโลยีทางการตลาดในประเทศจีน ในวันนี้ได้ประกาศว่าผลิตภัณฑ์แจ้งเตือนการพุชของบริษัท JPush โดยเฉพาะ JPush SDK เวอร์ชัน 5.2.3 ได้ผ่านการทดสอบการรักษาความปลอดภัยและการประเมินในแคมเปญการรักษาความปลอดภัยของ SDK ซึ่งริเริ่มโดยสถาบันการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศจีน (“CAICT”)

การทดสอบและการประเมินความปลอดภัยนี้ได้ดำเนินการโดยสถาบันการวิจัยเชิงความปลอดภัยของ CAICT ห้องปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการรักษาความปลอดภัยและแอปพลิเคชันข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งครอบคลุมถึง 5 ด้าน รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์พื้นฐานของ SDK การรักษาความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของการโต้ตอบข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของคีย์คอมโพเนนต์ และการรักษาความปลอดภัยของโค้ดและข้อมูล

ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำด้านการมีส่วนร่วมของลูกค้าและบริการเทคโนโลยีทางการตลาดในประเทศจีน Aurora Mobile ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปกป้องข้อมูล ความสอดคล้องของข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทได้พัฒนาระบบการตรวจสอบความสอดคล้องที่เข้มงวดซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งระบบจนถึงการเปิดตัว นอกจากนี้ Aurora Mobile ยังมีส่วนร่วมในระหว่างการหารือกับสำนักงานรัฐบาลและสมาคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยจัดให้มีการกำหนดมาตรฐานและกฎระเบียบในอุตสาหกรรม ต่อไปนี้ Aurora Mobile จะยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องความปลอดภัยข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสอดคล้องในอุตสาหกรรมแอปพลิเคชันบนมือถือ

เกี่ยวกับ Aurora Mobile Limited

Aurora Mobile (NASDAQ: JG) ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 และเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการมีส่วนร่วมของลูกค้าและบริการเทคโนโลยีทางการตลาดในประเทศจีน นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท Aurora Mobile ได้มุ่งเน้นไปที่การให้บริการข้อความที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพแก่บริษัทต่าง ๆ และได้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ให้บริการข้อความบนมือถือชั้นนำด้วยข้อได้เปรียบในการเป็นบริษัทแรก ด้วยความต้องการในการเข้าถึงลูกค้าและการเติบโตทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น Aurora Mobile จึงได้พัฒนาโซลูชันที่มองไปข้างหน้า เช่น Cloud Messaging และ Cloud Marketing เพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายในการเข้าถึงลูกค้าและการโต้ตอบแบบหลากหลายช่องทาง รวมทั้งโซลูชันการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อช่วยการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลของบริษัท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม .

คำแถลงการณ์เซฟฮาร์เบอร์

ประกาศนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า คำแถลงดังกล่าวกระทำภายใต้บทบัญญัติ “เซฟฮาร์เบอร์” แห่งพระราชบัญญัติปฏิรูปการดำเนินคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลแห่งสหรัฐอเมริกาประจำปี 1995 คำแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อาจระบุได้โดยคำศัพท์ เช่น “จะ” “คาดว่า” “คาดการณ์” “อนาคต” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “ประมาณการ” “มั่นใจ” และคำแถลงที่คล้ายคลึงกัน นอกเหนือจากคำอื่น ๆ แล้ว คำแถลงทางธุรกิจและการอ้างถึงของฝ่ายจัดการในประกาศนี้ รวมทั้งแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของ Aurora Mobile ยังมีคำแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า Aurora Mobile อาจกระทำการแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจากับกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ในรายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้น ในการแถลงข่าวและเอกสารอื่น ๆ ที่เขียนขึ้น และในคำแถลงด้วยวาจาที่เจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทได้กล่าวไว้กับบุคคลที่สาม คำแถลงที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำแถลงเกี่ยวกับความเชื่อและความคาดหวังของ Aurora Mobile ถือเป็นคำแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า คำแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในตัว มีหลายปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุในคำแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะดังต่อไปนี้: กลยุทธ์ของ Aurora Mobile สภาพทางการเงินและผลการดำเนินงานในอนาคตของ Aurora Mobile ความสามารถของ Aurora Mobile ในการดึงดูดและรักษาลูกค้า ความสามารถในการพัฒนาและทำการตลาดโซลูชันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และแทรกซึมตลาดที่มีอยู่สำหรับบริการสำหรับนักพัฒนา ความสามารถในการเปลี่ยนผ่านไปยังโมเดลธุรกิจ SaaS ใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยโฆษณา ความสามารถในการรักษาหรือเพิ่มพูนแบรนด์ของตน การแข่งขันกับคู่แข่งในปัจจุบันหรือคู่แข่งในอนาคต ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลมือถือต่อไปในอนาคต กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล สภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจทั่วไปทั่วโลกและในประเทศจีน และการคาดการณ์ที่อยู่เบื้องล่างหรือเกี่ยวข้องกับข้อความข้างต้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้และความเสี่ยงอื่น ๆ มีอยู่ในเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้และในสิ่งที่แนบมานั้นเป็นของวันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ และ Aurora Mobile ไม่มีหน้าที่ใดที่จะอัปเดตข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ว่าจะจำเป็นตามกฎหมายที่บังคับใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Aurora Mobile Limited
E-mail: ir@jiguang.cn

Christensen

In China
Ms. Xiaoyan Su
Phone: +86-10-5900-1548
E-mail: Xiaoyan.Su@christensencomms.com

In US
Ms. Linda Bergkamp
Phone: +1-480-614-3004
Email: linda.bergkamp@christensencomms.com

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ