(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2024 – Gorilla Technology Group Inc. (“Gorilla”) (NASDAQ: GRRR) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันระดับโลกในด้านความปลอดภัยข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์เครือข่าย เทคโนโลยีธุรกิจ และ IoT ได้ประกาศว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงการซื้อขายหุ้นกับนักลงทุนสถาบันที่มีอยู่เพื่อซื้อขายหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษซีรีส์บี 10,000 หุ้น ซึ่งมีราคาซื้อขายหุ้นละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐตามการเสนอขายทะบันทึก หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษซีรีส์บีสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของ Gorilla ด้วยราคาแปลงสภาพ 1.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น นอกจากนี้ Gorilla ยังได้ตกลงออกใบสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญซีรีส์บี (ใบสิทธิ์ซีรีส์บี) เพื่อซื้อหุ้นสามัญของ Gorilla จํานวนรวมประมาณ 8,250,000 หุ้น ราคาใบสิทธิ์ซีรีส์บีคือ 1.50 ดอลลาร์สหรัฐ ใบสิทธิ์ดังกล่าวสามารถใช้ซื้อหุ้นได้ทันที และหมดอายุห้าปีนับจากวันออกใบสิทธิ์ การปิดการเสนอขายคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2024 ภายใต้เงื่อนไขการปิดที่พึงปฏิบัติ

A.G.P./Alliance Global Partners จะเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายเพียงรายเดียวสําหรับการเสนอขายดังกล่าว

รายได้สุทธิที่ Gorilla ได้รับจากการเสนอขายนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเสนอขาย Gorilla มีแผนที่จะใช้เงินสุทธิจากการเสนอขายเพื่อความต้องการด้านการดําเนินงาน

หลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับการเสนอขายตามแบบฟอร์ม F-3 (เลขที่ 333-274053) ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2523 และ SEC ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2523 การเสนอขายดังกล่าวจะทําผ่านการออกหนังสือคู่มือการลงทุน รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะยื่นต่อ SEC ในอนาคต สําเนาหนังสือคู่มือการลงทุนสมบูรณ์และเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องอาจขอรับได้จาก A.G.P./Alliance Global Partners ที่ที่อยู่ 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022 หรือโทรศัพท์ที่หมายเลข (212) 624-2060 หรืออีเมล prospectus@allianceg.com

ประกาศข่าวนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใดก็ตามที่การเสนอขาย การชักชวนหรือการขายดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้นๆ ก่อนการลงทะเบียนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้นๆ

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์:
Cody Fletcher
The Blueshirt Group for Gorilla
+1 (434) 251-7165
gorillair@blueshirtgroup.com

ติดต่อสื่อมวลชน:
James McCusker
Canaan Parish Group Inc.
+1 (203) 585-4750
canaanparishgroup@gmail.com

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ