ลาส เวกัส, 16 ก.ย. 2023 — GoodWe, ผู้นําระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์โซลาร์และโซลูชันพลังงานที่มีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในด้านอินเวอร์เตอร์ ได้นําเสนอนวัตกรรมล่าสุดของบริษัทในงาน RE+2023 ณ จุดใจกลางของงานแสดงสินค้านี้ GoodWe นําเสนอผลิตภัณฑ์สําหรับที่อยู่อาศัยรุ่นล่าสุดภายใต้แบรนด์ EcoSmart Home เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานใน อเมริกาเหนือ

ไมเคิล เมนดิก ผู้จัดการประจําประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาของ GoodWe กล่าวว่า “โซลูชัน EcoSmart Home ของ GoodWe เป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นของเราในการจัดการวิสัยทัศน์ของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของครัวเรือน เรามุ่งเน้นในการจัดหาตัวเลือกการจัดเก็บพลังงานและพลังงานสํารอง เพื่อสนับสนุนภารกิจของเราในการนําเสนอทางเลือกในการประหยัดค่าใช้จ่ายและการจัดหาพลังงานที่น่าเชื่อถือให้แก่เจ้าของบ้านในขณะที่ส่งเสริมการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน”

ด้วยการนํากรอบการดําเนินงาน NEM3.0 มาใช้ เจ้าของบ้านในอเมริกาเหนือได้เปลี่ยนมาใช้ระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมผสานกับแบตเตอรี่โซลาร์เพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราการผลิตและการบริโภคพลังงานด้วยตนเอง GoodWe EcoSmart Home นําเสนอระบบ “โซลาร์พลัสการจัดเก็บพลังงาน” โดยรวมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโซลูชันการบริโภคพลังงานด้วยตนเอง

ยกตัวอย่างเช่น อินเวอร์เตอร์ไฮบริด ES-US และแบตเตอรี่ Lynx Home FH-US ที่จัดแสดงในงาน RE+ expo อินเวอร์เตอร์มีพิกัดกําลัง 5-11.4kW สามารถรวมเข้ากับระบบที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบ แบตเตอรี่ Lynx มีความสามารถในการปรับขนาดความจุตั้งแต่ 9.6kWh ถึง 19.2kWh เพื่อปรับความจุให้ตรงกับความต้องการพลังงานเฉพาะของแต่ละบ้าน ในระบบ “โซลาร์พลัสการจัดเก็บพลังงาน” นี้ แบตเตอรี่จะเก็บพลังงานที่ผลิตเองไว้ในช่วงที่ความต้องการไฟฟ้าต่ํา แล้วจ่ายออกมาเมื่อราคาไฟฟ้าสูงสุด เพื่อลดการส่งออกพลังงานส่วนเกินไปยังระบบไฟฟ้า

สําหรับเจ้าของบ้านที่คาดว่าจะมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นจากอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในอนาคต อินเวอร์เตอร์ ES-US นําเสนอฟังก์ชันชาร์จ EV เพิ่มเติม ซึ่งจะเพิ่มอัตราการบริโภคพลังงานภายในบ้าน ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้อีก

GoodWe‘s EcoSmart Home Solution
โซลูชัน EcoSmart Home ของ GoodWe

ในพื้นที่ที่มีปัญหาความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า GoodWe’s EcoSmart Home นําเสนอความสามารถในการสํารองไฟ โดยการผสมอุปกรณ์สํารองไฟอัตโนมัติ (ABD) เพื่อกําหนดระบบสํารองไฟฟ้าสําหรับโหลดที่จําเป็นหรือระบบสํารองไฟฟ้าทั้งบ้าน ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ABD จะตัดการเชื่อมต่อกับสาธารณูปโภคเพื่อให้ระบบยังคงจ่ายไฟให้บ้านต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงอินเวอร์เตอร์ GoodWe SBP-US (5-11.4kW) ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้งานหลายประเภทในอเมริกาเหนือ รวมถึงไมโครกริด ซึ่งทําหน้าที่เป็นโซลูชันสํารองไฟฟ้า เมื่อระบบไฟฟ้าขัดข้อง ระบบจะเปลี่ยนเป็นโหมดกําเนิดไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดในบ้านต่อไป

นอกจ