(SeaPRwire) –   นิวยอร์ก, วันที่ 17 พฤศจิกายน 2023 — บริษัท Global Lights Acquisition Corp (NASDAQ: GLAC) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนใน หมู่เกาะเคย์แมน ได้ประกาศว่าได้ปิดการออกหุ้นสามัญชุดแรก (Initial Public Offering) จํานวน 6,900,000 หน่วย ราคาหน่วยละ $10.00 ซึ่งรวมถึงสิทธิการเพิ่มขึ้นของผู้จัดจําหน่ายด้วย หน่วยหุ้นดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งนิวยอร์ก (“Nasdaq”) โดยเริ่มซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ “GLAC” เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 หน่วยหุ้นสามัญชุดละประกอบด้วยหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นและสิทธิที่จะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นหนึ่งในหก (1/6) หุ้นสามัญหนึ่งหุ้นเมื่อบริษัทดําเนินการรวมกิจการธุรกิจเริ่มต้นได้สําเร็จ หลังจากหุ้นสามัญและสิทธิเริ่มซื้อขายแยกจากกัน คาดว่าหุ้นสามัญและสิทธิจะได้รับอนุญาตให้ซื้อขายใน Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ “GLAC” และ “GLACR” ตามลําดับ

Chardan Capital Markets, LLC (“Chardan”) เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลักของการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Robinson & Cole LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐอเมริกาของ Global Lights Acquisition Corp และ Loeb & Loeb LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐอเมริกาของตัวแทนผู้จัดจําหน่ายหลักในการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (“SEC”) ได้ประกาศให้มีผลการจดทะเบียนหลักทรัพย์เหล่านี้เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 การแถลงข่าวฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และไม่ควรมีการซื้อขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่การเสนอขาย ชักชวนหรือการซื้อขายดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลักประกันภัยก่อนการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้น ๆ

การเสนอขายนี้จะดําเนินการเฉพาะผ่านทางเอกสารคําอธิบายการเสนอขาย หากมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าว ผู้สนใจสามารถขอรับสําเนาได้จาก Chardan ที่ที่อยู่ 17 State Street, Suite 2130 นิวยอร์ก, นิวยอร์ก 10004 สําเนาของใบสมัครจดทะเบียนสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ SEC ที่

เกี่ยวกับ Global Lights Acquisition Corp

บริษัทจัดตั้งขึ้นใน หมู่เกาะเคย์แมน เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมกิจการ การแลกเปลี่ยนหุ้น การจัดสรรหุ้นใหม่ และการรวมกิจการกับ การซื้อกิจการหรือสินทรัพย์เกือบทั้งหมดของ การทําข้อตกลงทางธุรกิจกับ หรือการรวมกิจการอื่นใดกับธุรกิจหรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานหรือมากกว่า

แม้ว่าบริษัทอาจมองหาการรวมกิจการหรือเป้าหมายการรวมกิจการในธุรกิจ อุตสาหกรรมหรือภูมิศาสตร์ใดก็ตาม แต่บริษัทมีเป้าหมายที่จะเน้นการค้นหาเป้าหมายที่ให้ความคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือเพิ่มความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire ให้บริการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทั่วโลกในหลายภาษา(Hong Kong: AsiaExcite, TIHongKong; Singapore: SingdaoTimes, SingaporeEra, AsiaEase; Thailand: THNewson, THNewswire; Indonesia: IDNewsZone, LiveBerita; Philippines: PHTune, PHHit, PHBizNews; Malaysia: DataDurian, PressMalaysia; Vietnam: VNWindow, PressVN; Arab: DubaiLite, HunaTimes; Taiwan: EAStory, TaiwanPR; Germany: NachMedia, dePresseNow) 

การแถลงข่าวฉบับนี้มีข้อความที่เป็น “แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” รวมถึงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์เริ่มต้นและการค้นหาเป้าหมายการรวมกิจการเริ่มต้น ไม่สามารถรับรองได้ว่าเงินทุนจากการเสนอขายจะใช้ตามที่ระบุ