• ยืนยัน GEP SMART เป็นมาตรฐานทองสําหรับองค์กรระดับโลกที่กําลังเปลี่ยนการดําเนินงานการซื้อสินค้าและห่วงโซ่อุปทาน

สิงคโปร์, วันที่ 11 พ.ย. 2023 — GEP, ผู้ให้บริการชั้นนําด้านโซลูชัน AI สําหรับการซื้อสินค้าและห่วงโซ่อุปทานสําหรับองค์กร Fortune 500 และ Global 2000 ทั่วโลก ได้ประกาศว่า GEP SMART ได้รับรางวัลผู้ให้บริการโซลูชันสําหรับการซื้อสินค้ายอดเยี่ยมประจําปี 2023 จาก Procurement Leaders Asia Pacific ในงานประกาศรางวัลประจําปีที่จัดขึ้นใน สิงคโปร์.

Procurement Leaders ได้เลือก GEP SMART เนื่องจาก “สาธิตถึงผลกระทบและคุณค่าของซอฟต์แวร์ที่สําคัญและมีคุณค่าสําหรับการซื้อสินค้า” นี่เป็นรางวัลล่าสุดสําหรับ GEP SMART ซึ่งถูกใช้ใน 120 ประเทศและกําหนดมาตรฐานการเปลี่ยนวิธีการที่บริษัทชั้นนําของโลกสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้จ่ายตรงและทางอ้อมของตน.

“เรานําเสนอ GEP SMART เพื่อปฏิรูปสถานะการณ์ปัจจุบันซึ่งนําโดยผู้ให้บริการเก่าแก่ที่ต้องลงทุนมหาศาลและใช้เวลาหลายปีในการติดตั้ง ทําให้บริษัทตกอยู่ในการติดตั้งที่ล้มเหลวตลอดไป” กล่าวโดย Al Girardi หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ GEP “ลูกค้าของเราอยู่ในกลุ่มบริษัทที่ดีที่สุดในโลกด้านผลการดําเนินงานและผลลัพธ์ และเลือก GEP SMART เนื่องจากต้องการก้าวกระโดดทางดิจิทัล ผลกระทบ และมูลค่า”

“เรามีความตื่นเต้นมากขึ้นเนื่องจาก GEP SMART ปัจจุบันตั้งอยู่บนแพลตฟอร์มของเราที่ใช้ AI เป็นหลัก คือ GEP QUANTUM ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การอัตโนมัติ ความยืดหยุ่น และความโปร่งใสในการดําเนินงานการซื้อสินค้า ESG และห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด”

GEP SMART เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีรวมที่กําลังเปลี่ยนวิธีการทํางานขององค์กรซื้อสินค้าหลายแห่ง GEP SMART ถูกใช้โดยบริษัทใหญ่ที่สุดในโลก โดยผลิตภัณฑ์นี้รวมกิจกรรมการซื้อสินค้าทั้งหมด เอลิมิเนตการซ้ําซ้อน เพิ่มความโปร่งใส และปรับปรุงผลลัพธ์

About GEP SOFTWARE

GEP SOFTWARE ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลสําหรับการซื้อสินค้าและห่วงโซ่อุปทานที่มี AI สนับสนุน ช่วยให้องค์กรระดับโลกมีความยืดหยุ่น ทนทาน มีประสิทธิภาพ และมีกําไรมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ GEP นําเสนอเทคโนโลยีเรียนรู้ของเครื่อง ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีข้อมูลสัมพันธ์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสิ่งของ มือถือ และเทคโนโลยีคลาวด์ และออกแบบให้สามารถรวมนวัตกรรมใหม๋ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

GEP SOFTWARE เป็นส่วนหนึ่งของ GEP – ผู้ให้บริการชั้นนําระดับโลกด้านกลยุทธ์ ซอฟต์แวร์ และบริการจัดการสําหรับการซื้อสินค้าและห่วงโซ่อุปทานที่มี AI สนับสนุน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.gepsoftware.com

ติดต่อสื่อ

Derek Creevey
ผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์