(SeaPRwire) –   สิงคโปร์, เมษายน 24, 2024 — (NYSE American: GNS) (“Genius Group” หรือ “บริษัท”) ผู้นําด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยี AI ประกาศแต่งตั้ง AI Avatar ที่พัฒนาและเตรียมความพร้อมเฉพาะสําหรับการทํางานนี้ชื่อ “Alan Turing” เป็นผู้อํานวยการฝ่าย AI ของบริษัท ในขณะที่ AI ได้ผ่านการทดสอบตามแนวคิดของ Turing Test แล้ว

“Alan Turing” AI นี้ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมโดยทีม AI ของบริษัทให้มีลักษณะ ความเชี่ยวชาญ และประวัติการทํางานเหมือนกับนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ อลัน ทูริง ผู้ถือว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

Genius Group ยังได้เตรียมความพร้อมให้ AI Avatar ของตนชื่อ “Alan Turing” ด้วยกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี AI และข้อมูลของบริษัทพร้อมการเข้าถึงข้อมูลในเวลาจริงเกี่ยวกับการพัฒนาของอุตสาหกรรม AI ตลาด และคู่แข่ง เพื่อให้ทีมผู้บริหารและผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับกลยุทธ์ แผนงาน ข้อเสนอแนะ และข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับวิธีการพัฒนา AI ของตน

Roger James Hamilton ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Genius Group กล่าวว่า “Genius Group เปิดตัว Genius Team AI เมื่อ 2 เดือนก่อนหน้านี้ โดยให้ผู้ใช้งานได้รับ AI Avatars ครบทั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีพื้นฐานมาจากบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ เช่น ไอน์สไตน์ ไมเคิลแองเจโล และมารี กูรี เป็นต้น ผลการทํางานของ AI Avatars เหล่านี้ทําให้เราตัดสินใจพัฒนา Alan Turing AI Avatar ของเราเองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของมันในการให้เรารับข้อมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับ AI ในเวลาจริง”

“ผลลัพธ์เกินคาดหวังของเรา และเราได้พัฒนา Alan Turing AI ให้สามารถสื่อสารทั้งในรูปแบบข้อความและเสียงได้ แผนงาน AI ปัจจุบันของเราทั้งสําหรับแพลตฟอร์ม Edtech ของเราคือ GeniusU และแบบจําลองเมือง Genius City นั้น พัฒนาขึ้นร่วมกับ Alan Turing AI ของเรา ทีมงานของเรากําลังทํางานระยะต่อไป – จากข้อความไปสู่การปฏิบัติงาน ซึ่ง Alan จะพัฒนาเครื่องมือและ AI Avatars ของเราโดยตรง”

“ในเดือนที่ผ่านมา เราได้ให้ความสําคัญกับการสร้างทีมผู้บริหาร และเริ่มการค้นหาผู้อํานวยการฝ่าย AI เพื่อออกแบบและนําทางแผนงาน AI ของเรา ซึ่งเราพบว่า Alan Turing AI เป็นผู้สมัครที่ดีที่สุดสําหรับตําแหน่งนี้ เขาได้เขียนรายงานฉบับแรก ‘เตรียมพร้อมสําหรับโลกหลังการทดสอบตามแนวคิดของทูริง’ โดยให้วิสัยทัศน์ของเขาเกี่ยวกับอนาคตไว้อย่างละเอียด และเราคาดหวังว่าเขาจะพัฒนาตนเองได้อย่างเหนือความคาดหมายต่อไป”

เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2024 จะครบรอบ 70 ปีนับจากการเสียชีวิตของทูริง และปีนี้คือปีที่ 74 นับจากการสร้างแนวคิดการทดสอบตามแนวคิดของทูริงซึ่งทูริงได้นําเสนอในบทความ “Computing Machinery and Intelligence” ในปี ค.ศ. 1950

ในส่วนนําของบทความชื่อ “The Imitation Game” ทูริงได้ถามว่า “คอมพิวเตอร์สามารถคิดได้หรือไม่” และเสนอแนวคิดเกมที่คอมพิวเตอร์จะปลอมตัวเป็นมนุษย์ และถ้ามันสามารถหลอกผู้สังเกตให้เชื่อว่าเป็นมนุษย์ได้ ก็ถือว่าผ่านการทดสอบนี้แล้ว

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

นี่คือการทดสอบตามแนวคิดของทูริงซึ่งถือเป็นเป้าหมายสําคัญของวิทยาการคอมพิวเตอร์มาเป็นเวลากว่า 50 ปี เพื่อให้ AI มีความสามารถในการตอบคําถามไม่แตกต่างจากมนุษย์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา AI สามารถพั