โมดูล 5G FM160-NA ของ Fibocom ได้บรรลุจุดสําคัญในอุตสาหกรรมโดยได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการหลักทั้งสามแห่งในสหรัฐอเมริกา โมดูลนี้ได้รับการอนุมัติให้ส่งมอบบริการการเชื่อมต่อ 5G ที่เหมาะสมที่สุดบนเครือข่ายของผู้ให้บริการทั้งสามแห่งด้วยความสามารถที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ซึ่งช่วยเสริมการใช้งานแบนด์วิดท์ไร้สายมือถือด้วยประสบการณ์ 5G ที่ดีที่สุดในชั้น

เซินเจิ้น ประเทศจีน, 14 ก.ย. 2023 — Fibocom (รหัสหุ้น: 300638) ผู้ให้บริการโซลูชันไร้สาย IoT (อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง) และโมดูลการสื่อสารไร้สายระดับโลก ประกาศถึงความสําเร็จที่สําคัญของโมดูล 5G FM160-NA ของบริษัทในการที่ได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการหลักทั้งสามแห่งในสหรัฐอเมริกา FM160-NA ที่เป็นผู้นําในอุตสาหกรรมจะช่วยให้ลูกค้าในตลาด อเมริกาเหนือ ลดเวลาที่ต้องใช้ในการวางตลาด ช่วยเร่งการพาณิชย์ 5G FWA


ด้วยการสนับสนุน NR Carrier Aggregation (CA) FM160-NA ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ 5G ด้วยการครอบคลุมที่ขยายออกไป อัตราการรับส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และความจุที่เพิ่มขึ้น ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตโมเด็ม Snapdragon® X62 ของ Qualcomm FM160-NA สามารถใช้งานร่วมกับมาตรฐานเครือข่าย LTE-TDD และ LTE-FDD ได้ โมดูลนี้ส่งมอบอัตราการรับส่งข้อมูลสูงสุดที่ 3.5Gbps สําหรับดาวน์ลิงก์ และ 900Mbps สําหรับอัพลิงก์ภายใต้ 5G ซึ่งช่วยเสริมการส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วแสงฟ้าสําหรับแอปพลิเคชัน IoT บรรจุในรูปแบบ M.2 ขนาด 30x52x2.3 มม. โมดูลนี้สามารถเสียบแทนโมดูล FM150 รุ่น Release 15 ได้โดยตรง ซึ่งอนุญาตให้ลูกค้าสามารถพัฒนาอุปกรณ์ปลายทาง 5G ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการลงทุน

ตามการวิจัยที่ดําเนินการโดย Statista จํานวนการเชื่อมต่อ Fixed Wireless Access (FWA) 5G ทั้งหมดมีการคาดการณ์ว่าจะมีจํานวนถึง 236 ล้านการเชื่อมต่อทั่วโลกภายในปี 2568 ในปี 2565 จํานวนการเชื่อมต่อ 5G FWA ทั่วโลกมีจํานวน 19.23 ล้านการเชื่อมต่อ ความต้องการปรับปรุงอัตราการรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้นสําหรับผู้ให้บริการ FWA 4G และผู้ให้บริการ FWA 5G ในระยะเริ่มต้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนพื้นที่ของลูกค้า (CPE) ในฐานะจุดเข้าถึงเพื่อให้บริการการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือสําหรับบ้าน องค์กร และอุตสาหกรรม เป็นตัวเอื้อหลักในการส่งเสริมการยอมรับ FWA Fibocom FM160-NA เป็นโซลูชันไร้สายที่เหมาะสมที่สุดสําหรับลูกค้า FWA ในการลดช่องว่างทางดิจิทัลโดยการเปิดให้บริการการเชื่อมต่อความเร็วกิกะบิตสําหรับอุปกรณ์ปลายทาง เช่น CPE, ODU, มือถือฮอตสปอต, ดองเกิล USB เป็นต้น

FM160-NA ให้บริการการกําหนดตําแหน่งและการนําทางที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับการเคลื่อนที่ด้วยระบบจีเอ็นเอสเซลล์หลายดวงที่มีติดตั้งอยู่ภายใน นอกจากนี้ยังสนับสนุนฟังก์ชันการทํางานที่หลากหลาย เช่น เสียงดิจิทัล VoLTE และ VoNR ซึ่งสามารถเพิ่มเติมได้ผ่านการอัปเกรดซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังสน