(SeaPRwire) –   กวางโจว, ประเทศจีน, วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2024 — FANHUA Inc. (“FANHUA” หรือ “บริษัท”) (Nasdaq: FANH) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการเงินอิสระที่สําคัญในประเทศจีน ได้ประกาศว่า นายสตีเฟน มาร์คไชด์ ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024 ดังนั้น นายมาร์คไชด์จะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและคณะกรรมการเสนอชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

นายอินนาน ฮู ประธานกรรมการร่วมและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้กล่าวว่า “ทางคณะกรรมการและผู้บริหารของเราขอขอบคุณนายมาร์คไชด์อย่างสุดซึ้งสําหรับการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของเขามาเป็นเวลา 16 ปี และขอให้เขาประสบความสําเร็จในอนาคต”

เกี่ยวกับ FANHUA

FANHUA ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1998 เป็นผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่สําคัญในประเทศจีน ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและความเชี่ยวชาญอาชีพ โดยเน้นการให้บริการการจัดสรรทรัพย์สินครอบครัวตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าบุคคลรายเดียว พร้อมให้แพลตฟอร์มสนับสนุนหนึ่งหยุดบริการแก่ตัวแทนขายและองค์กรขาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีเครือข่ายบริการขายภาคพื้นดินที่ครอบคลุม 31 มณฑลในประเทศจีน ประกอบด้วยสํานักงานบริการขาย 673 แห่ง ตัวแทนขาย 91,098 คน และผู้ประเมินความเสียหายมากกว่า 2,215 คน ผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีเฉพาะตัวเช่น “Lan Zhanggui” “Fanhua Policy Custody System” และ “RONS DOP” บริษัทมุ่งมั่นให้การสนับสนุนตัวแทนในการให้บริการที่สะดวกสบายแก่ลูกค้าผ่านทางเทคโนโลยี

ด้วยวิธีการออนไลน์และออฟไลน์ที่ผสมผสานกัน บริษัทได้ให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลมากกว่า 12 ล้านราย สําหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 FANHUA ได้อํานวยการเขียนการประกันภัยรวมมูลค่า 12.4 พันล้านหยวน รายได้สุทธิ 2.6 พันล้านหยวน กําไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้น 307.7 ล้านหยวน และสินทรัพย์รวม 4.0 พันล้านหยวน

ข้อความที่เป็นอนาคต

ข้อความดังกล่าวนี้มีข้อความที่เป็นอนาคต รวมถึงข้อความเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและผลประกอบการทางการเงินในอนาคตของบริษัท คุณสามารถระบุข้อความเหล่านี้ได้จากคําศัพท์อย่าง “จะ”, “คาดหวัง”, “เชื่อว่า”, “ตั้งใจ” และคําศัพท์คล้ายคลึงกัน ข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่รู้และไม่รู้ และอิงตามข้อสมมติฐาน ประมาณการ และคาดการณ์เกี่ยวกับ FANHUA และอุตสาหกรรม

แหล่งที่มา: FANHUA Inc.

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ติดต่อสอบถาม: สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

FANHUA Inc.  
ฝ่ายสัมพันธ์กับนักลงทุน
โทรศัพท์: +86 (20) 8388-3191
อีเมล: ir@fanhgroup.com