ซีเบอร์เจยา ประเทศมาเลเซีย 9 พฤศจิกายน 2566 – European Wellness Biomedical Group (EW Group) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ DXN Holdings Berhad (DXN) เพื่อพัฒนาและจัดตั้งศูนย์สุขภาพอย่างครบวงจรที่นําความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายมารวมกัน

EW Group มีชื่อเสียงจากงานด้านเซลล์ต้นกําเนิดก่อนการสร้างเนื้อเยื่อ การปรับภูมิคุ้มกัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การแพทย์ฟื้นฟูร่างกาย และมีเครือข่ายโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพที่ได้มาตรฐานระหว่างประเทศมากกว่า 40 แห่งทั่วโลก ซึ่งเน้นการแพทย์ฟื้นฟูร่างกาย DXN เป็นบริษัทมหาชนชั้นนําของมาเลเซียที่วิจัย ผลิต และตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพและความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพ

ทั้งสองฝ่ายอยู่ในตําแหน่งสําคัญที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมสุขภาพและความเป็นอยู่ “ความร่วมมือนี้สําคัญมาก พวกเรากําลังเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อจับมาตรฐานใหม่ในการแก้ปัญหาสุขภาพอย่างครบวงจรและการบํารุงร่างกาย” ศ.ดร. ไมค์ ชาน ประธาน ผู้ก่อตั้ง และนักวิทยาศาสตร์หลักของ EW Group กล่าว

ดร. ไมค์ ซึ่งยังทําหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาของ BWA และที่ปรึกษาของ KSI ยังเน้นย้ําถึงความสําคัญของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงดัชนีสุขภาพทั่วโลก ดาตุกลิมเซียวจิน ประธานกรรมการบริหาร DXN กล่าวร่วมว่าความร่วมมือนี้จะนํามาซึ่งอนาคตที่ประชาชนสามารถได้รับประโยชน์จากการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรที่ผสานการแพทย์แบบบูรณาการกับผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคุณภาพสูง

ที่พิธีลงนาม EW Group มีตัวแทนโดยหัวหน้าคณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ ศ.ดร. ดมีโตร คลอคอล และ DXN โดยประธานกรรมการบริหาร ดาตุกลิมเซียวจิน

ตามข้อตกลง EW Group จะทํางานวิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยชื่อดัง เช่น มหาวิทยาลัยไฮเดิลเบิร์กของเยอรมนี มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เออร์ไวน์ของสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในเรื่องเซลล์ต้นกําเนิด เพปไทด์ การกลับร่างกายเป็นวัยหนุ่ม ภูมิคุ้มกัน เซลล์ที่เกิดความชรา และวิธีการบําบัดด้วยพืชและเชื้อรา EW Group จะให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ การสนับสนุนทางวิชาการ และการฝึกอบรมแก่ตัวแทนจําหน่ายของ DXN ทั่วโลก รวมถึงส่งเสริมการขายสินค้าของกันและกัน