(SeaPRwire) –   HEIDELBERG ประเทศเยอรมนี, — วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2024, วอร์แรนท์จำนวน 3,200,000 ฉบับของ Rokmaster Resources Corp. (“ผู้ขาย”) (TSX-V: RKR) ซึ่งถือโดย DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft (“DELPHI”) ด้วยราคาใช้สิทธิที่ 0.45 ดอลลาร์ต่อวอร์แรนท์หนึ่งฉบับได้หมดอายุลง วอร์แรนท์ที่หมดอายุลงคิดเป็น 1.92% ของหุ้นที่ออกและมีสิทธิออกเสียง ก่อนที่จะหมดอายุและคิดตามการใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์วอร์แรนท์

ก่อนการหมดอายุของวอร์แรนท์โดยตรง DELPHI ถือหุ้นจำนวน 26,051,666 หุ้นและวอร์แรนท์จำนวน 4,700,000 ฉบับ คิดเป็น 18.31% ของจำนวนหุ้นที่ออกและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้คิดตามการใช้สิทธิ์ของวอร์แรนท์ หลังจากการหมดอายุวอร์แรนท์โดยตรง DELPHI ถือหุ้นจำนวน 26,051,666 หุ้นและวอร์แรนท์จำนวน 1,500,000 ฉบับ คิดเป็น 16.72% ของจำนวนหุ้นที่ออกและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้คิดตามการใช้สิทธิ์ของวอร์แรนท์

ตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้ DELPHI อาจได้มาหุ้นเพิ่มและ/หรือสิทธิ์ถือหุ้นหนี้สินหรือตราสารหลักทรัพย์หรือตราสารอื่น (เรียกรวมกันว่า “หลักทรัพย์”) ของผู้ขายในตลาดเปิดหรือในรูปแบบอื่น และ DELPHI สงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายหลักทรัพย์ของตนบางรายการหรือทั้งหมดในตลาดเปิดหรือในรูปแบบอื่นตามเวลาใดก็ได้และเป็นครั้งคราว และกระทำการซื้อขายที่คล้ายคลึงกันกับหลักทรัพย์ ดำเนินการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด ธุรกิจและโอกาสของผู้ขาย และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

DELPHI จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมนีโดยมีธุรกิจหลักคือการลงทุนของบริษัทเอง

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

การติดต่อสอบถาม: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น โปรดดูรายงานการแจ้งล่วงหน้าที่จัดทำขึ้นตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้ ซึ่งสามารถดูสำเนาได้ที่ส่วนข้อมูลของบริษัทในเว็บไซต์ของ SEDAR ที่ www.sedar.com หรืออาจดูได้จาก DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft, Wilhelm K. T. Zours (สมาชิกคณะกรรมการ), +49 6221 64924-0, info@deutsche-balaton.de.