(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ไทย, เมษายน 09, 2024 — Bilibili Inc. (“Bilibili” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: BILI และ HKEX: 9626) เป็นแบรนด์และชุมชนวิดีโอออนไลน์ที่นิยมสําหรับวัยรุ่นในประเทศจีน ได้ประกาศวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (AGM) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติและแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี AGM จะจัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น. (เวลาเขตเวลาฮ่องกง) ณ อาคารที่ 3 ศูนย์กลางกวซเจิ้ง เลขที่ 485 ถนนเจิ้งลี้ ย่างผู่ เขตย่างผู่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแจ้งวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงตามวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลาเขตเวลาฮ่องกง มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมพิเศษที่อาจเกิดขึ้นต่อไป ผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์แทนหุ้นของ Bilibili ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลาเขตเวลานิวยอร์ก ที่ต้องการใช้สิทธิออกเสียงของหุ้นประเภท Z ต้องทําผ่านธนาคารผู้รับฝากหลักทรัพย์ของ Bilibili คือ Deutsche Bank Trust Company Americas.

Bilibili ได้ยื่นรายงานประจําปีรูปแบบ 20-F รวมถึงงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange Commission) รายงานรูปแบบ 20-F ของ Bilibili สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์สําหรับนักลงทุนของบริษัท และเว็บไซต์ของ SEC

เกี่ยวกับ Bilibili Inc.

Bilibili เป็นแบรนด์และชุมชนวิดีโอออนไลน์ที่นิยมมีพันธกิจเพื่อสร้างความสุขให้กับวัยรุ่นในประเทศจีน Bilibili เสนอเนื้อหาวิดีโอหลากหลายประเภท “วิดีโคทั้งหมดที่คุณชอบ” เป็นค่านิยมของบริษัท Bilibili สร้างชุมชนของตนรอบผู้ใช้ที่มีความต้องการ ข้อมูลที่มีคุณภาพ ผู้สร้างเนื้อหาที่มีความสามารถ และความผูกพันอารมณ์ระหว่างกัน Bilibili เป็นผู้บุกเบิกคุณลักษณะ “พูดคุยระหว่างชมวิดีโอ” ซึ่งได้ปรับปรุงประสบการณ์การชมวิดีโคของผู้ใช้โดยแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้ชมวิดีโคร่วมกัน ปัจจุบันบริษัทได้กลายเป็นบ้านที่ต้อนรับความหลากหลายของความสนใจของวัยรุ่นในประเทศจีน และเป็นจุดนําเสนอวัฒนธรรมจีนสู่โลก

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: .

ข้อความที่เป็นอนาคต

ข้อความที่ปรากฏในประกาศนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอนาคต ข้อความเหล่านี้เกิดจากการคาดการณ์และความเชื่อของบริษัท ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามความเป็นจริง ปัจจัยต่างๆ อาจทําให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ระบุไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาและตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ข้อมูลในประกาศนี้เป็นข้อมูลณ วันที่ออกประกาศ และบริษัทมิได้มีภาระผูกพันที่จะปรับปรุงข้อมูลเว้นแต่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลสําหรับนักลงทุนและสื่อมวลชน โปรดติดต่อ:

ในประเทศจีน:

Bilibili Inc.
Juliet Yang
โทรศัพท์: +86-21-2509-9255 Ext. 8523
อีเมล:

Piacente Financial Communications
Helen Wu
โทรศัพท์: +86-10-6508-0677
อีเมล:

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ