• ผลการศึกษาระหว่างการของการศึกษาระยะที่ 2 ของ Eblasakimab ในผู้ป่วยโรคผิวหนังแพ้ที่มีประสบการณ์การรักษาด้วย Dupilumab แสดงผลลัพธ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเมื่อเทียบกับการศึกษายาชีวภาพสําหรับโรคผิวหนังแพ้ระยะก่อนหน้า: 60.0% ของผู้ป่วยโรคผิวหนังแพ้ที่มีประสบการณ์การรักษาด้วย Dupilumab ที่ได้รับ Eblasakimab 400 มก.ต่อสัปดาห์มีคะแนน EASI-90 (การลดคะแนน Eczema Area Severity Index (EASI) อย่างน้อยร้อยละ 90) และ 66.7% มีคะแนน vIGA 0 หรือ 1 (ผิวหนังสะอาดหรือเกือบสะอาด) ภายใน 16 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับผู้ป่วยกลุ่มยาหลอกที่มีร้อยละ 14.3
  • ร้อยละ 20 ของผู้ป่วยที่ได้รับ Eblasakimab มีคะแนน EASI-100 (การลดคะแนน EASI 100%) เมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอกที่มีร้อยละ 0.
  • จากผู้ป่วยหกรายที่ได้รับ Eblasakimab ซึ่งมีประสิทธิผลไม่เพียงพอต่อ Dupilumab ก่อนหน้า ร้อยละ 66.7 มีคะแนน EASI-90 และคะแนน vIGA 0 หรือ 1 ภายใน 16 สัปดาห์.
  • Eblasakimab สามารถลดความรุนแรงของการคันได้อย่างรวดเร็วและมีความหมายทางคลินิกเมื่อเทียบกับยาหลอก การลดค่าเฉลี่ยของคะแนนมาตรวัดความรุนแรงของการคันสูงสุด (PP-NRS) สําหรับผู้ป่วยที่ได้รับ Eblasakimab เท่ากับร้อยละ 58.9 เมื่อเทียบกับการลดร้อยละ 12.9 สําหรับยาหลอก.
  • ข้อมูลจากการศึกษานี้ของผู้ป่วยโรคผิวหนังแพ้ที่มีประสบการณ์การรักษาด้วย Dupilumab แสดงให้เห็นว่า Eblasakimab มีศักยภาพที่จะมีประสิทธิผลสูงสําหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังแพ้แม้ว่า Dupilumab อาจไม่ได้มีประสิทธิผล.

(SeaPRwire) –   SAN MATEO, Calif. และ SINGAPORE, เมษายน 22, 2024 — ASLAN Pharmaceuticals (Nasdaq: ASLN), บริษัทเภสัชกรรมทางคลินิกระยะที่สองที่เน้นการพัฒนายานวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตของผู้ป่วย ประกาศผลการศึกษาระหว่างการของการศึกษาระยะที่ 2 ของ Eblasakimab ในผู้ป่วยโรคผิวหนังแพ้ระดับปานกลางถึงรุนแรงผู้ใหญ่ที่เคยได้รับการรักษาด้วย Dupilumab ก่อนหน้า จุดสิ้นสุดหลักคือร้อยละการเปลี่ยนแปลงของคะแนน Eczema Area Severity Index (EASI) จากฐานข้อมูลถึงสัปดาห์ที่ 16 มีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับยาหลอก (p=0.0059) แม้ว่าการวิเคราะห์ระหว่างการนี้จะไม่มีกําลังทางสถิติเนื่องจากขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 73.3 (11/15) ของผู้ป่วยที่ได้รับ Eblasakimab มีการลดคะแนน EASI อย่างน้อยร้อยละ 75 จากฐานข้อมูล (EASI-75) เมื่อเทียบกับร้อยละ 14.3 (1/7) ของกลุ่มยาหลอก (p=0.0431).

“เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่เห็น Eblasakimab ส่งผลอย่างน่าทึ่ง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้รับ Eblasakimab มีคะแนน EASI-90 และ vIGA 0 หรือ 1 ภายในเวลาเพียง 16 สัปดาห์ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในการศึกษายาชีวภาพสําหรับโรคผิวหนังแพ้ก่อนหน้า นอกจากนี้ในผู้ป่วยที่เคยมีประสิทธิผลไม่เพียงพอต่อ Dupilumab ก่อนหน้า สองในสามรายมีคะแนน EASI-90 และ vIGA 0 หรือ 1 เมื่อได้รับการรักษาด้วย Eblasakimab” กล่าวโดย ดร. คาร์ล เฟิร์ธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ASLAN Pharmaceuticals.

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

“เราทราบว่ามากกว่าร้อยละ 60 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย Dupilumab ไม่สามารถมีคะแนน IGA เท่ากับ 0 หรือ 1 ภายใน 16 สัปดาห์1 และของผู้ป่วยที่มีคะแนนนั้นครึ่งหนึ่งยังไม่สามารถรักษาไว้ได้ภายหลัง 36 สัปดาห์เพิ่มเติม2 ข้อมูลที่เราได้ประกาศวันนี้ให้หลักฐานอย่างชัดเจนว่า Eblasakimab ซึ่งมีกลไกการทํางานเฉพาะตัวนั้นมีศักยภาพที่จะเป็นยาบําบัดทางเลือกที่สําคัญสําหรับก