การจัดอันดับของ Zinnov Zones รับรองความสามารถของ Akkodis ในหลายหมวดหมู่ เช่น บริการ ER&D บริการวิศวกรรมดิจิทัล บริการวิศวกรรมข้อมูลและ AI อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการบิน และเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า

ซูริค วันที่ 9 พ.ย. 2023 — Akkodis ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรรมดิจิทัลระดับโลก และเป็นธุรกิจเทคโนโลยีของ Adecco Group มีความยินดีที่จะประกาศว่า บริษัทได้รับการจัดอันดับเป็นผู้นําในการจัดอันดับ Zinnov Zones สําหรับบริการ ER&D และบริการวิศวกรรมดิจิทัล ปี 2023

Zinnov Zones 2023, Leadership Zone, ER&D and Digital Engineering Services

Zinnov Zones 2023, Leadership Zone, ER&D and Digital Engineering Services

การจัดอันดับดังกล่าวถือเป็นมาตรฐานทองคําในตลาดบริการ ER&D และวิศวกรรมดิจิทัลระดับโลก ซึ่งช่วยให้ผู้นําธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมสามารถระบุพันธมิตรที่แข็งแกร่งเพื่อการนําไปใช้โครงการบริการ ER&D ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั่วโลก

ในการจัดอันดับ Zinnov Zones สําหรับบริการ ER&D และบริการวิศวกรรมดิจิทัล ปี 2023 Zinnov ได้รับรอง Akkodis เป็นผู้นําในหมวดหมู่บริการวิศวกรรมดิจิทัลทั่วไป หมวดหมู่บริการวิศวกรรมข้อมูลและ AI และความสามารถในอุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมยานยนต์ และเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้การจัดอันดับยังรับรอง Akkodis เป็นผู้นําในหมวดหมู่บริการ ER&D พร้อมทั้งแสดงถึงผลการปฏิบัติงานที่น่าจดจําในภูมิภาคยุโรป

“เราภูมิใจที่ได้รับการรับรองจาก Zinnov ให้เป็นผู้นําระดับโลกในบริการ ER&D” กล่าวโดย Jan Gupta ประธานบริษัท Akkodis “การจัดอันดับนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Akkodis ในการช่วยให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลกสามารถเร่งการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ประโยชน์จากพลังของอุตสาหกรรมสมาร์ท เรามุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกับลูกค้าและพันธมิตร เพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมและบริการด้วยความเร็วและขนาดที่ต้องการ เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงประสิทธิภาพ และรักษาความได้เปรียบไว้ได้

Sidhant Rastogi หุ้นส่วนจัดการ Zinnov กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นของ Akkodis ในนวัตกรรม และความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงเช่น AI การวิเคราะห์ข้อมูล และ IoT เข้ากับอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิต ทําให้ Akkodis แตกต่างจากผู้อื่น รวมถึงเครือข่ายการบริการทั่วโลก การให้บริการครบวงจรในด้านยานยนต์ในอนาคต และประสบการณ์ที่น่าชื่นชมในการให้บริการวิศวกรรมขนาดใหญ่ ได้ยึดตําแหน่ง Akkodis ให้เป็นผู้นําด้านวิศวกรรม ER&D สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในไซเบอร์รักษรักษา ระบบยานยนต์ดิจิทัล และเทคโนโลยีที่ยั่งยืน ได้ยกระดับ Akkodis ให้เป็นผู้แข่งขันที่มีความพร้อมในการนําไปใช้งานได้อย่างแท้จริงในการจัดอันดับ Zinnov Zones ปี 2023 สําหรับบริการ ER&D และบริการวิศวกรรมดิจิทัล

เกี่ยวกับ Akkodis 

Akkodis เป็นบริษัทวิศวกรรมดิจิทัลระด