สิงคโปร์, เอเธนส์, กรีซ และอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, 19 ก.ย. 2566 – ACX (AirCarbon Exchange) และตลาดหลักทรัพย์เอเธนส์ (ATHEX) ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สถาปนาความร่วมมือเพื่อสํารวจการพัฒนาตลาดคาร์บอนแบบสมัครใจในประเทศกรีซ มีเป้าหมายเพื่อสร้างตลาดคาร์บอนเครดิตแบบสมัครใจที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

นี่เป็นก้าวต่อไปล่าสุดในแผนงานอันใหญ่โตของ ACX ในการดําเนินการเครือข่ายตลาดสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และตลาดคาร์บอนใหม่ในประเทศกรีซจะเป็นฐานแรกของ ACX ในทวีปยุโรป

โทมัส แมคมาฮอน, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและผู้ร่วมก่อตั้ง ACX กล่าวว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับ ATHEX เพื่อสํารวจโอกาสในการจัดตั้งตลาดคาร์บอนแบบสมัครใจสําหรับประเทศกรีซ ความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสําคัญในกลยุทธ์การขยายธุรกิจของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหภาพยุโรป โดยการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและการเข้าถึงตลาดของ ATHEX เราพร้อมที่จะสร้างแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการซื้อขายคาร์บอนและเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ําในประเทศกรีซ ด้วยกัน เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความยั่งยืน ความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันของเราในการมีอนาคตที่สีเขียวมากขึ้นและเน้นย้ําความมุ่งมั่นของเราในการสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความหมาย”

ความร่วมมือระหว่าง ACX และ ATHEX มุ่งมั่นที่จะรวมแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนดิจิทัลระดับนานาชาติของ ACX เข้ากับประสบการณ์อันยาวนานของ ATHEX ในฐานะผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงภายในตลาดทุนของสหภาพยุโรป (ครอบคลุมการดําเนินการด้านการซื้อขาย การชําระราคาและการส่งมอบ) ความร่วมมือนี้มุ่งหวังที่จะเพิ่มความโปร่งใสด้านราคาและขยายขอบเขตของตลาดคาร์บอนแบบสมัครใจในยุโรป ให้โอกาสที่มีค่าแก่รัฐบาลและบริษัทในการบรรลุเป้าหมายสุทธิศูนย์ของตน การจัดตั้งกิจการร่วมค้านี้ในประเทศกรีซจะสนับสนุนวัตถุประสงค์หลายประการ:

– ความร่วมมือนี้จะอํานวยความสะดวกให้ภาคเอกชนเข้าร่วมมีเป้าหมายในการบรรลุเป้าหมายสุทธิศูนย์ของตน เกินกว่าเป้าหมายที่กําหนดโดยแผนการซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ EU

– มันจะสร้างโอกาสในการสนับสนุนความพยายามลดก๊าซคาร์บอนและการกําจัดคาร์บอนในท้องถิ่น พร้อมกับเพิ่มการไหลเวียนของเงินทุนไปยังโครงการที่เอื้อให้เกิดการชดเชยคาร์บอน

– ด้วยแผนการฟื้นฟูและความยืดหยุ่นของประเทศกรีซจัดสรรงบประมาณมากกว่า 600 ล้านยูโร[1] เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสีเขียว กิจการร่วมค้านี้สามารถจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่มีขอบเขตระดับโลกให้กับรัฐบาลกรีกเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพและนํานโยบายลดการปล่อยและหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปปฏิบัติ

– ความร่วมมือจะส่งเสริมการพัฒนาตลาดคาร์บอนในภูมิภาคโดยการให้การเข้าถึงต