(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 26 เมษายน 2024 – Atour Lifestyle Holdings Limited (“Atour” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: ATAT) ซึ่งเป็นบริษัทนําในด้านการบริการด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ในประเทศจีน ได้ประกาศว่าบริษัทได้ยื่นรายงานประจําปี (Form 20-F) สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (“SEC”) ในวันที่ 26 เมษายน 2567.

รายงานประจําปีดังกล่าวมีให้บริการบนเว็บไซต์สําหรับนักลงทุนของบริษัท และบนเว็บไซต์ของ SEC บริษัทจะให้บริการส่งสําเนารายงานประจําปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นและ ADS ของบริษัทที่ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคําขอควรส่งไปยังฝ่ายสัมพันธ์นักลงทุน Atour Lifestyle Holdings Limited

เกี่ยวกับ Atour Lifestyle Holdings Limited

Atour Lifestyle Holdings Limited (NASDAQ: ATAT) เป็นบริษัทนําด้านการบริการด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ในประเทศจีน ซึ่งมีกลุ่มแบรนด์โรงแรมไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่น Atour เป็นเครือโรงแรมระดับกลางบนของประเทศจีน และเป็นเครือโรงแรมจีนแรกที่พัฒนาธุรกิจประเภทรีเทลบนพื้นฐานของโรงแรม Atour มุ่งมั่นนํานวัตกรรมมาสู่อุตสาหกรรมการบริการโรงแรมของประเทศจีน และสร้างแบรนด์ไลฟ์สไตล์ใหม่บนพื้นฐานของบริการโรงแรม สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม

ติดต่อฝ่ายสัมพันธ์นักลงทุน

Atour Lifestyle Holdings Limited
อีเมล:

Piacente Financial Communications
อีเมล:
โทรศัพท์: +66-2-108-0677

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ