กรุงเทพฯ, 20 ก.ย. 2566 — Everest Medicines (HKEX 1952.HK), บริษัทเภสัชกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนา การผลิต และการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมและวัคซีนที่มีการเปลี่ยนแปลงใน จีนใหญ่ และส่วนอื่นๆ ของ เอเชีย ประกาศในวันนี้ว่า Center for Drug Evaluation (CDE) ของ China National Medical Products Administration (NMPA) แนะนําให้มีการพิจารณาอย่างเร่งด่วนสําหรับ cefepime-taniborbactam สําหรับการรักษาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (cUTI) รวมถึงการอักเสบของไต โดยอิงตามเกณฑ์ของ “ยานวัตกรรมสําหรับการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อร้ายแรงที่สําคัญและโรคหายากที่ตอบสนองความต้องการทางคลินิกอย่างเร่งด่วน”

“ในปัจจุบัน ความท้าทายทางคลินิกจากการติดเชื้อดื้อยาหลายขนานรุนแรง การแนะนําให้มีการพิจารณาอย่างเร่งด่วนโดย CDE สําหรับ cefepime-taniborbactam เน้นถึงคุณค่าทางคลินิกที่สําคัญของยาตัวนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า cefepime-taniborbactam มีความได้เปรียบทางคลินิกในการตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ที่เร่งด่วนและยังไม่ได้รับการตอบสนองใน จีน เราจะทํางานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกํากับดูแลเพื่อนํายานวัตกรรมตัวนี้มาให้ผู้ป่วยชาวจีนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” Rogers Yongqing Luo ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Everest Medicines กล่าว “ผลิตภัณฑ์นําของเราในด้านโรคติดเชื้อ XERAVA® ได้เปิดตัวใน จีน แล้ว Cefepime-taniborbactam จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอด้านโรคติดเชื้อของ Everest ซึ่งเป็นสาขาการรักษาหลักที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตของเรา”

เกี่ยวกับ Cefepime-Taniborbactam

Cefepime-taniborbactam เป็นยาปฏิชีวนะชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดํา (IV) เบต้า-แลคแตม/เบต้า-แลคแตมเมส อินฮิบิเตอร์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโดย Venatorx Pharmaceuticals สําหรับการรักษาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (cUTI) รวมถึงการอักเสบของไต

Cefepime เป็นเซฟาโลสปอรินส์รุ่นที่สี่ ถูกใช้อย่างแพร่หลายเป็นยาปฏิชีวนะเบต้า-แลคแตม (BL) ที่มีความปลอดภัยและประโยชน์ทางคลินิกมากกว่าสองทศวรรษต่อแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวกที่ความไวต่อยา Taniborbactam เป็นเบต้า-แลคแตมเมส อินฮิบิเตอร์ (BLI) ที่เมื่อใช้ร่วมกับ cefepime อาจเป็นทางเลือกการรักษาที่เป็นไปได้สําหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาหลายขนานที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอนเทอโรแบคเทอร์เรเซียที่ดื้อคาร์บาพีเนม (CRE) และ Pseudomonas aeruginosa ดื้อคาร์บาพีเนม (CRPA) หลายสายพันธุ์เหล่านี้ยังดื้อยาหลายขนาน (MDR) ด้วย ซึ่งจํากัดตัวเลือกการรักษาเพิ่มเติม Cefepime-taniborbactam ได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ยาต้านการติดเชื้อที่มีคุณสมบัติ (QIDP) Fast Track และการพิจารณาอย่างเร่งด่วนโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา

ภายใต้ข้อตกลงให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับ Venatorx Pharmaceuticals Everest Medicines มีสิทธิ์ในการพัฒนาและจําหน่าย cefepime-taniborbactam ใน จีนใหญ่, เกาหลีใต้ และบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกี่ยวกับ Everest Medicines 

Everest Medicines เป็นบริษัทเภสัชกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนา การผลิต และการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมและวัคซีนที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ที่สําคัญยังไม่ได้รับการตอบสนองสําหรับผ