(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, เมษายน 23, 2024 — Cheer Holding, Inc. (NASDAQ: CHR) (“Cheer Holding” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้นําด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตมือถือรุ่นใหม่ ได้ประกาศว่า บริษัทย่อยของมัน Glory Star (Beijing) Media Co., Ltd. (“Cheer Media”) ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กนวัตกรรม (SME) จากสํานักงานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเมืองปักกิ่ง.

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กนวัตกรรมคือธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีเทคโนโลยีหลักเป็นของตนเอง และแบรนด์ที่มีชื่อเสียงแล้ว มีอิทธิพลมากต่อกลุ่มอุตสาหกรรมของตน เหล่านี้เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนทั้งเทคโนโลยี บริการ การตลาด ระบบ การบริหาร และวัฒนธรรม ซึ่งแสดงถึงความเชี่ยวชาญพิเศษ ความสามารถในการแข่งขันทางตลาด และศักยภาพในการเติบโต

Cheer Media จะยังคงเสริมสร้างศักยภาพการผลิตใหม่ของมัน โดยใช้นโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติเพื่อรวบรวมระบบนิเวศคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์บันเทิงบนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง

โดยใช้ความสามารถในการแพร่ข้อมูลและการรวบรวมผู้ใช้ที่แข็งแกร่ง Cheer Holding จึงอยู่ในฐานะที่จะบรรลุการเติบโตที่มีคุณภาพมากขึ้น

เกี่ยวกับ Cheer Holding, Inc.

ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการแพลตฟอร์มรุ่นใหม่ชั้นนําในประเทศจีน Cheer Holding เป็นอุทิศให้กับการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่รวม “แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม” เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียวกัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมธุรกิจใหม่ที่เปิดโอกาสให้เว็บ 3.0 ด้วยเทคโนโลยี AI

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Cheer Holding มีหลากหลาย เช่น Polaris Intelligent Cloud, CHEERS Telepathy, CHEERS Open Data Platform, CHEERS Video, CHEERS e-Mall, CheerReal, CheerCar, CheerChat, CHEERS Fresh Group-Buying E-commerce Platform, Digital Innovation Research Institute, CHEERS Livestreaming, ซีรีส์รายการวาไรตี้, แมทริกซ์วิดีโอสั้น IP และอื่นๆ ซึ่งจะนําเสนอสถานการณ์การใช้งานที่ผสมผสาน “ออนไลน์/ออฟไลน์” และ “เสมือน/ความเป็นจริง” ได้อย่างลื่นไหล

ด้วย “CHEERS+” เป็นศูนย์กลางของระบบนิเวศของ Cheer Holding บริษัทมุ่งมั่นที่จะรวบรวมและเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันหลักของตน และบรรลุการเติบโตที่ยั่งยืนและขยายผลได้ในระยะยาว

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม http://ir.gsmg.co/

ข้อความระมัดระวัง

ข้อความบางข้อความในการปล่อยข่าวนี้เป็น “ข้อความที่เป็นอนาคต” ตามความหมายของ “พื้นที่ปลอดภัย” ตามกฎหมายคุ้มครองผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของสหรัฐอเมริกา หากคําว่า “ประมาณการ”, “โครงการ”, “คาดหวัง”, “คาดการณ์”, “แผนงาน”, “ตั้งใจ”, “ต้องการ”, “อาจ”, “จะ”, “ควร”, “อนาคต”, “เสนอ” และคําพันธุ์ต่างๆ ของคําเหล่านี้ หรือคําว่า “ไม่” ถูกใช้ในการปล่อยข่าวนี้ ให้ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นอนาคต ข้อความที่เป็นอนาคตเหล่านี้ไม่ใช่การรับรองเกี่ยวกับผลลัพธ์ในอนาคต มีปัจจัยความเสี่ยงหลายประการที่อาจทําให้ผลลัพธ์แตกต่างไปจากที่กล่าวไว้ โปรดดูเอกสารที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาเพื่อทราบปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

สําหรับข้อมูลข่าวสารแล