คณะประสานเสียงจากพื้นที่อ่าวทั่วโลกมาร้องเพลง A Wish from Across the Sea ด้วยกันในวันสากลแห่งสันติภาพ

กว่างโจว, จีน, 22 ก.ย. 2023รายงานจาก GDToday: 

 

“คุณเคยได้ยินเพลงนั้นจากระยะไกล จากอีกฟากฝั่งของมหาสมุทรหรือไม่? มันกําลังเรียกเราให้ลงเรือออกเดินทาง” เมื่อเรือกลไฟส่งเสียงนกหวีด มันก็เปลี่ยนเป็นนกพิราบสันติภาพที่กําลังบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก วัยรุ่นจากอ่าว กว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊า และ นิวยอร์ก ร่วมกันร้องเพลงประสานเสียงแบบเสมือนจริง

วันสากลแห่งสันติภาพ ซึ่งจัดขึ้นทั่วโลกในทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี ถูกรับรองโดยมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในขณะเดียวกัน งานเทศกาลวัฒนธรรมและศิลปะอ่าว กว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊า ครั้งที่ 3 ก็ได้ก่อให้เกิดความหลงใหลในศิลปะในพื้นที่อ่าว เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล กลุ่มสื่อ Nanfang และ สมาคมมิตรภาพประชาชนกว่างตงกับต่างประเทศ ได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการสนทนาศิลปะระหว่างพื้นที่อ่าวทั่วโลก

ในโครงการสะพานประสานเสียงครั้งแรกระหว่างพื้นที่อ่าวทั่วโลก คณะประสานเสียงชั้นนําจากพื้นที่อ่าวทั้งในจีนและสหรัฐอเมริกา – คณะประสานเสียงโรงเรียนมัธยมทดลองกว่างตง จากอ่าว กว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊า และ Young People’s Chorus of New York City – ได้รับเชิญให้ร่วมร้องเพลงประสานเสียงออนไลน์ครั้งแรก เพื่อร้องเพลงธีม A Wish from Across the Sea

เพลงนี้ประพันธ์โดย Chen Si‘ang คีตกวีจากกว่างตง และเป็นรองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาประพันธ์เพลง วิทยาลัยดนตรี Xinghai เนื้อร้องแต่งโดยคีตกวีหนุ่ม Chen Yang และถูกร้องโดยสองคณะประสานเสียง พวกเขาใช้เวลาครึ่งปีในการสร้างและสําเร็จเพลงมีชีวิตชีวาที่เหมือนเทพนิยายนี้ ซึ่งสื่อถึงความปรารถนาจริงใจของพวกเขาต่อสันติภาพโลก

นี่เป็นการสนทนาระหว่างวัฒนธรรมของสองพื้นที่อ่าว วิดีโอเพลงแสดงให้เห็นนักร้องประสานเสียงหนุ่มสาวกําลังร้องเพลง ณ สถานที่สําคัญในอ่าว กว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊า และ นิวยอร์ก เช่น สะพาน Haixin, สะพานข้ามทะเล ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า, ไทม์สแควร์ และ เซ็นทรัลพาร์ก ด้วยเพลงของพวกเขา พวกเขาสร้างสะพานแห่งมิตรภาพข้ามพรมแดนเพื่ออํานวยความสะดวกในการสนทนาสันติสุขและส่งเสริมแก่นแท้ของศิลปะและวัฒนธรรมของพื้นที่อ่าวผ่านการสนทนาทางศิลปะ