กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, 18 ก.ย. 2566 – งานนิทรรศการวิศวกรรมน้ํามัน ก๊าซ และเปโตรเคมีเอเชียครั้งที่ 19 (OGA 2023) ที่จัดขึ้นที่ ศูนย์การประชุมกัวลาลัมเปอร์ (KLCC) ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน ประสบความสําเร็จอย่างสูง หลังจากช่วงล็อกดาวน์โควิด-19 ที่ยาวนาน งานนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 ราย และมีผู้เข้าชมงานกว่า 25,000 คนเข้าร่วมงาน สะท้อนถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม

SUPCON ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชันสตาร์สําหรับอุตสาหกรรมน้ํามัน ก๊าซ และเปโตรเคมี รวมถึงระบบการจัดการและควบคุมการดําเนินงานอัจฉริยะที่มีระบบเครือข่าย Ethernet-to-Field และระบบปฏิบัติการอุตสาหกรรมที่มีแอป SaaS ตลอดจนเครื่องมือชั้นนํารวมถึงเครื่องวิเคราะห์ Hobré มีผู้เข้าชมงานเป็นจํานวนมากจากผู้นําอุตสาหกรรมชั้นนําอย่าง Petronas, Hibiscus Petroleum, PTTEP, ExxonMobil, Worley Parson, HQC, HRC ตลอดจนพันธมิตรคู่แข่งของเราเข้ามาชมบูธ

ผู้เข้าชมงานแสดงความกระตือรือร้นอย่างมากต่อระบบการจัดการและควบคุมการดําเนินงานอัจฉริยะของ SUPCON โดยรับรู้ถึงศักยภาพการปฏิวัติวิธีปฏิบัติทางอุตสาหกรรมในการดําเนินงานอัตโนมัติ นอกเหนือจากเทคโนโลยีที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุด รวมถึงดิจิทัลทวิน, AIoT, การควบคุมพยากรณ์เชิงแบบจําลอง และการเรียนรู้ของเครื่อง ระบบนี้สามารถดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษในงานด้วยการแสดงโซลูชัน Ethernet-APL และ Smart-EIO ซึ่งแสดงความสามารถอย่างแข็งแกร่งในการช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมความปลอดภัยในการปรับใช้เครือข่ายภาคสนาม

ความก้าวหน้าของ SUPCON ในด้านโซลูชัน Ethernet-APL ได้รับการยอมรับอย่างสูง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบการทํางานร่วมกันกับ E+H และ SAMSON เป็นผลสําเร็จเมื่อเร็วๆ นี้ Petronas ติดตามฟังเกี่ยวกับโซลูชัน APL และ SmartEIO อย่างตั้งใจ และแสดงความคาดหวังสูงต่อโครงการพิสูจน์ความคิด E-APL DCS ที่กําลังดําเนินอยู่

ในขณะเดียวกัน คุณลักษณะหลักอีกอย่างหนึ่งของระบบ คือ ระบบปฏิบัติการอุตสาหกรรม + แอป ดึงดูดความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ความสามารถในการปลดล็อกการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานอย่างราบรื่นและแอปพลิเคชัน SaaS อุตสาหกรรมจํานวนมาก ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างสูงต่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและความมุ่งมั่นของตลาดในภาคส่วนน้ํามัน ก๊าซ และเปโตรเคมี

อีกหนึ่งจุดเด่นของบูธ SUPCON ที่ OGA 2023 คือ เครื่องวิเคราะห์ Hobré นับตั้งแต่ SUPCON เข้าซื้อกิจการ Hobré Instruments BV อย่างเต็มรูปแบบในฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา ความร่วมมือที่น่าประทับใจได้สร้างจุดแข็งที่เหนือกว่าให้ทั้งสองฝ่าย มอบประโยชน์มากมายให้กับลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลกของเรา โดยรวมประสบการณ์อันยาวนานของ SUPCON ในด้านโซลูชันอัตโนมัติและดิจิทัลกับความสามารถพิเศษของ Hobré ในเครื่องมือวิเคราะห์

งาน OGA 2023 ให้เวทีที่มีค่าสําหรับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมน้ํามัน ก๊าซ และเปโตรเคมีในการสื่อสารอย่างลึกซึ้งที่ให้ข้อคิดสําคัญ เนื่องจากความต้องการโซลูชันอัตโนมัติแล