กรุงเทพฯ, 15 ก.ย. 2023 — นี่คือรายงานจากสํานักข่าวรัฐบาลจีน:

 

ลองดูโครงการและมาตรการต่างๆ ที่ ฉางชา ได้ดําเนินการเพื่อกลายเป็นเมืองธุรกิจ อุตสาหกรรม และแลกเปลี่ยนที่ทันสมัยและมีพลวัต

เมืองฉางชาที่น่าหลงใหล: มุมมองจากท้องฟ้าของเมืองพลวัต

http://english.scio.gov.cn/videos/2023-09/14/content_116679159.htm