(SeaPRwire) –   มัยนซ์, เยอรมนี, 17 พฤษภาคม 2567 — (Nasdaq: BNTX, “BioNTech” หรือ “บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (“AGM”) ของบริษัทในวันนี้ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 มีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 87.51 ของทุนจดทะเบียน มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 14 ข้อ ผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นสําหรับทุกระเบียบวาระที่นําเสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้รับความเห็นชอบในสัดส่วนมากของผู้ถือหุ้น

“ช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ความสามารถของ BioNTech เติบโตขึ้นอย่างมาก” กล่าวโดย เฮลมุท เยกเกิล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ BioNTech “ด้วยการพัฒนาและจําหน่ายวัคซีนต้านโควิด-19 ที่นํา BioNTech ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ปัจจุบัน BioNTech มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับการเปลี่ยนผ่านเป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรักษามะเร็ง”

“ปี 2566 เป็นปีที่เราทําความก้าวหน้าในหลายด้าน: เรายังคงรักษาตําแหน่งผู้นําตลาดวัคซีนต้านโควิด-19, เผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาเพื่อรักษามะเร็ง และเริ่มการทดลองที่อาจนําไปสู่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมเราได้เสริมสร้างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับรอบการเติบโตถัดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในอนาคตเพื่อรักษามะเร็ง” กล่าวโดย ศ.ดร. อูกูร์ ซาฮิน ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง BioNTech

“เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของเรา หากได้รับการอนุมัติ จะสามารถเสริมหรือแทนที่วิธีการรักษามะเร็งที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ในอนาคต”

ผลการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกระเบียบวาระสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทในส่วนของ “ผลการลงคะแนนเสียง” สุนทรพจน์ของศ.ดร. อูกูร์ ซาฮิน ซีอีโอ และสไลด์ที่นําเสนอใน AGM 2567 สามารถพบได้ในส่วน “สุนทรพจน์และนําเสนอ” ภายใต้ลิงค์เดียวกัน

เกี่ยวกับ BioNTech
Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) เป็นบริษัทนวัตกรรมการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันที่มุ่งเน้นการค้นคว้าและพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ๆ สําหรับมะเร็งและโรคร้ายแรงอื่นๆ ทั่วโลก BioNTech ใช้เทคโนโลยีการค้นพบและพัฒนายาต่างๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ด้านมะเร็งของบริษัทประกอบด้วยวัคซีน mRNA เฉพาะบุคคลและทั่วไป ยีนบําบัด T เซลล์ CAR ยาต้านจุดตรวจภูมิคุ้มกันสองทาง แอนติบอดีมะเร็ง และยาประสมยาต้านมะเร็ง นอกจากนี้ยังมียาประเภทโมเลกุลเล็กอีกด้วย บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวัคซีน mRNA BioNTech และคู่ค้าพัฒนาวัคซีน mRNA หลายชนิดเพื่อโรคติดเชื้อต่างๆ พร้อมกับโครงการรักษามะเร็งของบริษัท BioNTech มีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางการแพทย์หลายแห่งเช่น Biotheus, DualityBio, Fosun Pharma, Genentech, Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer และ Regeneron.

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม .

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์อนาคต
แถลงการณ์ดังกล่าวมีข้อความเกี่ยวกับเชิงคาดการณ์อนาคตของ BioNTech ภายใ