(SeaPRwire) –   สิงคโปร์, 12 เมษายน 2024 — JOYY Inc. (Nasdaq: YY) (“JOYY” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ประกาศวันนี้ว่า บริษัทกำลังแจ้งไปยังผู้ถือ 1.375% Convertible Senior Notes ที่จะครบกำหนดในปี 2026 (CUSIP หมายเลข 98426T AF3) (the “2026 Notes”) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาลงวันที่ 24 มิถุนายน 2019 (the “Indenture”) ที่เกี่ยวข้องกับ 2026 Notes ระหว่างบริษัทและ Citicorp International Limited ในฐานะผู้ดูแล ผู้ถือแต่ละรายมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของผู้ถือดังกล่าวในการร้องขอให้บริษัทซื้อคืนเป็นเงินสดในวันที่ 15 มิถุนายน 2024 ซึ่ง 2026 Notes ของผู้ถือทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หลัก 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (the “Repurchase Right”) สิทธิในการซื้อคืนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ตามเวลานครนิวยอร์กในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2024 และสิ้นสุดเวลา 17:00 น. ตามเวลานครนิวยอร์กในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2024

ตามกฎของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (the “SEC”) บริษัทจะยื่นคำแถลงเสนอซื้อในกำหนด TO ในวันนี้ นอกจากนี้ เอกสารที่ระบุข้อกำหนด เงื่อนไข และกระบวนการในการใช้สิทธิในการซื้อคืนจะสามารถดูได้ผ่านทางบริษัทรับฝากทรัพย์สินส่วนกลางและตัวแทนชำระเงินซึ่งก็คือ Citibank, N.A. ทั้งหมดของบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือพนักงานไม่ได้ให้การรับรองหรือคำแนะนำใด ๆ แก่ผู้ถือว่าจะใช้หรือไม่ใช้สิทธิในการซื้อคืน

สิทธิในการซื้อคืนทำให้ผู้ถือ 2026 Notes แต่ละรายมีสิทธิ์ที่จะให้บริษัทซื้อคืนเป็นเงินสดในวันที่ 15 มิถุนายน 2024 (the “Repurchase Date”) ซึ่ง 2026 Notes ของผู้ถือทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หลัก 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หลัก 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีราคาซื้อคืนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หลักของ 100% ของ 2026 Notes ที่จะซื้อคืน บวกกับ ดอกเบี้ยที่ค้างชำระและยังไม่ได้จ่ายจนถึง แต่ไม่รวม Repurchase Date ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหนังสือสัญญาและ 2026 Notes Repurchase Date เป็นวันที่ชำระดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของหนังสือสัญญาและ 2026 Notes ดังนั้น ในวันที่ 15 มิถุนายน 2024 ซึ่งเป็นวันที่ชำระดอกเบี้ย บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยที่ค้างชำระและยังไม่ได้จ่ายใน 2026 Notes ทั้งหมดจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2024 แก่ผู้ถือที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2024 โดยไม่คำนึงว่าสิทธิในการซื้อคืนถูกใช้กับ 2026 Notes ดังกล่าวหรือไม่ ในวันที่ซื้อคืนจะไม่มีดอกเบี้ยที่ค้างชำระและยังไม่ได้จ่ายใน 2026 Notes เนื่องจากวันที่ 15 มิถุนายน 2024 เป็นวันเสาร์ บริษัทจะจ่ายราคาซื้อคืนสำหรับ 2026 Notes ที่เสนอขายและดอกเบี้ยที่ค้างชำระใน 2026 Notes ทั้งหมดในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2024 ซึ่งเป็นวันทำการถัดไปหลังจากวันที่ซื้อคืน ตามหนังสือสัญญา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2024 มีจำนวนมูลค่าหลักทรัพย์ของ 2026 Notes ที่ยังคงค้างชำระรวม 406,038,000 ดอลลาร์สหรัฐ หาก 2026 Notes ทั้งหมดที่ยังคงค้างชำระถูกรับรองสำหรับการซื้อคืนผ่านการใช้สิทธิในการซื้อคืน ราคารับซื้อคืนทั้งหมดจะเป็น 406,038,000 ดอลลาร์สหรัฐ

โอกาสสำหรับผู้ถือ 2026 Notes ในการใช้สิทธิในการซื้อคืนเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น. ตามเวลานครนิวยอร์กในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2024 และจะหมดอายุเวลา 17:00 น. ตามเวลานครนิวยอร์กในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2024 เพื่อใช้สิทธิในการซื้อคืน ผู้ถือจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการส่งที่ระบุในประกาศสิทธิในการซื้อคืนของบริษัทเพื่อแจ้งให้ผู้ถือทราบ (the “Repurchase Right Notice”) ซึ่งสามารถดูได้ผ่านทางบริษัทรับฝากทรัพย์สินส่วนกลางและ Citibank, N.A. ผู้ถือสามารถถอน 2026 Notes ที่เสนอขายไว้ก่อนหน้านี้ได้ตามเงื่อนไขของสิทธิในการซื้อคืนได้ตลอดเวลาก่อนเวลา 17:00 น. ตามเวลานครนิวยอร์กในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2024 ซึ่งเป็นวันทำการที่สองก่อนวันที่ซื้อคืนหรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่ใช่ข้อเสนอในการซื้อ การขอเสนอซื้อ หรือการขอเสนอขาย 2026 Notes หรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท ข้อเสนอในการซื้อ 2026 Notes จะต้องเป็นไปตามและ 2026 Notes สามารถเสนอขายได้ตาม Repurchase Right Notice ของบริษัทลงวันที่ 12 เมษายน 2024 และเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ผู้ถือ 2026 Notes ควรดูหนังสือสัญญาเพื่อดูคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการซื้อคืน ผู้ถือ 2026 Notes สามารถร้องขอ Repurchase Right Notice ของบริษัทจากตัวแทนชำระเงินได้ที่ Citibank, N.A. 480 Washington Boulevard, ชั้น 30 Jersey City, NJ 07310, Attention: Agency and Trust.

แนะนำให้ผู้ถือ 2026 Notes และบุคคลอื่นที่สนใจอ่านกำหนดการ TO ของบริษัท, Repurchase Right Notice และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องที่ยื่นต่อสำนักงาน SEC เมื่อเอกสารพร้อมใช้งาน เนื่องจากจะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ JOYY Inc. และสิทธิในการซื้อคืน

เอกสารที่ยื่นต่อสำนักงาน SEC จะพร้อมให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ของสำนักงาน SEC ที่ http://www.sec.gov นอกจากนี้ เอกสารที่ยื่นต่อสำนักงาน SEC ยังสามารถดูได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ http://ir.joyy.com/.

เกี่ยวกับ JOYY Inc.

JOYY เป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกชั้นนำที่มีพันธกิจในการเสริมสร้างชีวิตด้วยเทคโนโลยี ปัจจุบัน JOYY ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์โซเชียลหลายอย่าง รวมถึง Bigo Live สำหรับการสตรีมสด Likee สำหรับวิดีโอสั้นๆ Hago สำหรับเครือข่ายสังคมแบบผู้เล่นหลายคน ผลิตภัณฑ์ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที และอื่นๆ บริษัทได้สร้างชุมชนผู้ใช้ที่น่าสนใจและมีชีวิตชีวามากสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก หุ้น ADS ของ JOYY ได้รับการจดทะเบียนใน NASDAQ ตั้งแต่พฤศจิกายน 2012

ข้อมูลติดต่อนักลงทุน

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

JOYY Inc.
เจน ซี/แม็กกี้