(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 — วันโลกโรคปอดอักเสบเรื้อรัง (World COPD Day) เป็นกิจกรรมระดับโลกที่มุ่งเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease: COPD) และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีโรคนี้1 COPD เป็นกลุ่มโรคปอดที่ทําให้หายใจลําบากและอาจนําไปสู่ภาวะซับซ้อน เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็งปอด และภาวะซึมเศร้า งานวิจัยพบว่า COPD จะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสามของโลกและมีผู้ป่วยมากกว่า 250 ล้านคนทั่วโลก2

ธีมของวันโลกโรคปอดอักเสบเรื้อรังปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 คือ “หายใจคือชีวิต – กระทําก่อน” ธีมนี้ย้ําถึงความสําคัญของสุขภาพปอดตั้งแต่วัยหนุ่ม การวินิจฉัยโรคเร็ว และการแทรกแซงเร็วสําหรับ COPD งานวิจัย4 แสดงให้เห็นว่า COPD อาจเกิดได้ตั้งแต่วัยหนุ่มและส่งผลกระทบต่อบุคคลหนุ่ม นอกเหนือจากการสูบบุหรี่แล้ว ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น เช่น มลพิษอากาศ การสัมผัสในสถานที่ทํางาน ปัจจัยทางพันธุกรรม และการติดเชื้อทางเดินหายใจ ดังนั้นจึงสําคัญที่จะป้องกันปอดจากสารเคมีอันตราย ตรวจสุขภาพปอดอย่างสม่ําเสมอ และตรวจสุขภาพหากมีอาการ COPD เช่น ไอเรื้อรัง หายใจเหนื่อย หอบหายใจ หรือคัดจังหวะหายใจ

การวินิจฉัยโรคเร็วและรักษา COPD สามารถชะลอการก่อความเสียหายของโรค ลดความเสี่ยงภาวะซับซ้อน และปรับปรุงอาการและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยมีวิธีการรักษาต่างๆ เช่น ยา การใช้ออกซิเจน การบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพปอด การผ่าตัด และการใช้เครื่องช่วยหายใจไม่รุกราน วิธีการรักษาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ความต้องการของผู้ป่วย และทรัพยากรที่มี3

ในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพหลับและระบบหายใจ บริษัท BMC มุ่งมั่นผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถช่วยผู้ป่วย COPD ให้ได้รับการรักษาที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ BMC เสนอได้แก่ , และ เครื่องฉีดยาผ่านทางปอด ซึ่งสามารถส่งออกซิเจน ความดันอากาศ และยาผ่านทางปอดของผู้ป่วย เพื่อช่วยปรับปรุงการได้รับออกซิเจน การหายใจ และลดอาการอักเสบของปอดจาก COPD

ในปีนี้ BMC ยังเข้าร่วมการประชุมวิชาการหลายครั้ง เช่น การประชุมเรื่องปอดและการประชุมเรื่องโรคทรวงอก เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพทางเดินหายใจกับชุมชนแพทย์และสาธารณชน BMC มุ่งมั่นที่จะพัฒนางานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางเดินหายใจ และให้การรักษาที่ดีขึ้นแก่ผู้ป่วย COPD และโรคทางเดินหายใจอื่นๆ

ผู้คนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันโลกโรคปอดอักเสบเรื้อรังโดยแบ่งปันเรื่องราว ประสบการณ์ และคําแนะนําวิธีรักษาสุขภาพปอดและจัดการกับ COPD เพื่อช่วยผู้ป่วย COPD อีกมากมาย ควรเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ COPD อาการ การวินิจฉัย และวิธีการรักษาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) หรือแพทย์ประจําตัว

จําไว้ว่า หายใจคือชีวิต – กระทําก่อน!

แหล่งอ้างอิง:

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire ให้บริการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทั่วโลกในหลายภาษา(Hong Kong: AsiaExcite, TIHongKong; Singapore: SingdaoTimes, SingaporeEra, AsiaEase; Thailand: THNewson, THNewswire; Indonesia: IDNewsZone, LiveBerita; Philippines: PHTune, PHHit, PHBizNews; Malaysia: DataDurian, PressMalaysia; Vietnam: VNWindow, PressVN; Arab: DubaiLite, HunaTimes; Taiwan: EAStory, TaiwanPR; Germany: NachMedia, dePresseNow) 

  1.  
  2.  
  3. Unravelling young COPD and pre-COPD in the general population, DOI: 10.1183/23120541.00334-2022