นาย Jaime Arango ซีเอฟโอ นาย Jens Schröder เป็นซีเอ็มโอ และนาง Rachel Mooney ซีซีโอ

บอร์โดซ์ ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 — TreeFrog Therapeutics บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลกที่กําลังพัฒนาทีมเซลล์เทราปีที่มีพื้นฐานบนเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่มีนวัตกรรม ประกาศแต่งตั้งสมาชิกคณะบริหารระดับสูง 3 คน

“ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2561 TreeFrog ได้ทําความก้าวหน้ามาก และผมภูมิใจในความก้าวหน้าของโปรแกรมทางการแพทย์ เทคโนโลยี และความร่วมมือของทีม การเสริมทีมคณะบริหารคือสิ่งสําคัญสําหรับการเติบโตในอนาคตของเรา” ดร. Frederic Desdouits ซีอีโอของ TreeFrog Therapeutics กล่าว

นาย Jaime Arango เข้ารับตําแหน่งซีเอฟโอจาก Medincell ซึ่งเขานําการ IPO ของบริษัทอย่างประสบความสําเร็จ นาย Jaime เริ่มต้นอาชีพที่ Biogen ในตําแหน่งนักวิเคราะห์ทางการเงิน ก่อนย้ายไป Merck ในปี 2006 และดํารงตําแหน่งต่างๆ นาย Jaime เป็นชาวโคลอมเบีย และจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลอสอันเดสในประเทศโคลอมเบีย และ MBA จาก HEC ปารีส

Jens Schröder เข้ารับตําแหน่งซีเอ็มโอจาก Bayer ซึ่งเขารับผิดชอบพัฒนาคลินิกของพอร์ตโฟลิโอเซลล์เทราปี นาย Jens เป็นชาวเยอรมัน ได้รับปริญญาเอกจากสถาบันวิจัยโรคภูมิแพ้ มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ค และเป็นศัลยแพทย์และนักชีวเคมีทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึก

นาง Rachel Mooney เข้ารับตําแหน่งซีซีโอ นาง Rachel เริ่มอาชีพแรกในสํานักงานประชาสัมพันธ์ก่อนย้ายเข้ามาทํางานในธุรกิจสุขภาพ นาง Rachel เข้าร่วมงานกับ Sanofi ในปี 2005 ที่ไอร์แลนด์ก่อนย้ายไปทํางานในสายงานการตลาดโรคเบาหวานระดับโลก ก่อนเข้าร่วมทีมบริหารสื่อสารของ Sanofi ในปี 2009 นาง Rachel เข้าร่วมงานจาก Galderma นาง Rachel เป็นชาวไอริช และสําเร็จการศึกษาด้านธุรกิจและการเมืองจากมหาวิทยาลัยทรินิตี้ดับลิน

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะบริหารสูงสุด โปรดไปที่www.treefrog.fr  

ติดต่อ: Rachel.mooney@treefrog.fr