(SeaPRwire) –   ฮ่องกง, 16 เมษายน 2024 — Top Wealth Group Holding Limited (“บริษัท” หรือ “Top Wealth”) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาเวียร์สุดหรูที่ตั้งอยู่ในฮ่องกง ประกาศราคาของการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรก (IPO) (the “Offering”) จำนวน 2,000,000 หุ้นที่ราคาหุ้นสามัญต่อ 1 หุ้น 4.00 ดอลลาร์สหรัฐ หุ้นสามัญได้รับการอนุมัติให้นำไปจดทะเบียนใน Nasdaq Capital Market และคาดว่าจะเริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 16 เมษายน 2024 เวลาตามเขตตะวันออกของสหรัฐอเมริกา โดยใช้ตัวอักษรย่อว่า “TWG”

บริษัทคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนรวมมูลค่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการเสนอขายหุ้นสามัญนี้ ก่อนหักส่วนลดค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบตัวเลือกแก่บริษัทผู้รับประกันเป็นเวลา 45 วันเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มสูงสุด 300,000 หุ้นที่ราคาหุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นหลังจากปิดการเสนอขายหุ้น ก่อนหักส่วนลดค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย คาดว่าการเสนอขายหุ้นจะปิดในหรือราววันที่ 18 เมษายน 2024 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดตามปกติ

รายได้จากการเสนอขายหุ้นจะนำไปใช้เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทในระดับนานาชาติ การส่งเสริมแบรนด์และการตลาด รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนโดยทั่วไป

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ดำเนินการในลักษณะการรับประกันที่แน่นอน Revere Securities LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียวสำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ Ortoli Rosenstadt LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทในสหรัฐอเมริกา และ The Crone Law Group P.C. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ Revere Securities LLC ในสหรัฐอเมริกา สัมพันธ์กับการเสนอขายหุ้นครั้งนี้

แบบคำขอลงทะเบียนแบบฟอร์ม F-1 ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นนั้นได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (“สำนักงาน SEC”) (หมายเลขแฟ้ม: 333-275684) และสำนักงาน SEC ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2024 การเสนอขายหุ้นครั้งนี้จะดำเนินการโดยใช้หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบคำขอลงทะเบียน และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นโดยไม่ต้องลงข้อความใดๆ สำเนาหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นฉบับสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นนั้น เมื่อมีให้บริการ อาจขอรับได้จาก Revere Securities LLC ทางอีเมลที่ contact@reveresecurities.com ทางไปรษณีย์ธรรมดาถึง Revere Securities LLC, 650 Fifth Avenue, 35th Floor, New York, NY 10019 USA หรือทางโทรศัพท์หมายเลข (212) 688-2238 นอกจากนี้ สำเนาหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นและหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นโดยไม่ต้องลงข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นนั้น อาจขอรับได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน SEC ที่ www.sec.gov

ก่อนที่คุณจะลงทุน คุณควรอ่านหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้น หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นโดยไม่ต้องลงข้อความใดๆ และเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทได้ยื่นหรือจะยื่นต่อสำนักงาน SEC เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขายหุ้น งวดนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้เสนอให้ขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท และจะไม่มีการเสนอ ชักชวน หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัทในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอ ชักชวน หรือขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการลงทะเบียนหรือมีคุณสมบัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ Top Wealth Group Holding Limited

Top Wealth Group Holding Limited คือบริษัทโฮลดิ้งที่จดทะเบียนจัดตั้งในหมู่เกาะเคย์แมน และดำเนินการปฏิบัติการทั้งหมดผ่านบริษัทย่อยในฮ่องกง ซึ่งก็คือ Top Wealth Group (International) Limited บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายคาเวียร์สเตอร์เจียนเกรดพรีเมียม และคาเวียร์และผลิตภัณฑ์จากคาเวียร์ได้รับการรับรองด้วยใบอนุญาตจากอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (“CITES”) บริษัทจัดจำหน่ายคาเวียร์ให้กับลูกค้าภายใต้ป้ายแบรนด์ของลูกค้า (เช่น การติดฉลากส่วนตัว) และบริษัทยังขายผลิตภัณฑ์คาเวียร์ภายใต้แบรนด์คาเวียร์ของบริษัทด้วย ซึ่งก็คือ “Imperial Cristal Caviar” ซึ่งประสบความสำเร็จในแง่ของยอดขายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตัวสู่ตลาด

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

คำแถลงบางประการในประกาศนี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งที่ทราบและไม่ทราบ และขึ้นอยู่กับความคาดหมายและการคาดการณ์ของบริษัทที่มีอยู่ขณะนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่บริษัทเชื่อว่าอาจส่งผลกระทบต่อสภาพทางการเงิน ผลประกอบการ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และความต้องการทางการเงินของบริษัท รวมถึงความคาดหมายที่ว่าการเสนอขายหุ้นจะเสร็จสิ้นลงได้สำเร็จ นักลงทุนสามารถพบข้อความดังกล่าว (แต่มิใช่ทั้งหมด) ได้จากการใช้คำเช่น “ประมาณ” “เชื่อว่า” “หวังว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์” “ประมาณการ” “วางแผน” “ตั้งใจ” “วางแผน” “จะ” “คงจะ” “ควรจะ” “อาจจะ” หรือการแสดงออกลักษณะทำนองเดียวกันอื่นๆ ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นนี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ต่อสาธารณะใดๆ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลังหรือการเปลี่ยนแปลงความคาดหมายของบริษัท ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด แม้ว่าบริษัทเชื่อว่าความคาดหมายที่แสดงไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเหมาะสม แต่ก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าความคาดหมายดังกล่าวจะเป็นจริง และบริษัทขอเตือนนักลงทุนว่าผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้เป็นอย่างมาก และสนับสนุนให้นักลงทุนตรวจสอบปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในอนาคตของบริษัทในแบบคำขอลงทะเบียนและเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน SEC

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Top Wealth Group Holding Limited

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

อีเม