(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, เมษายน 30, 2024 – Highest Performances Holdings Inc. (NASDAQ: HPH) (“HPH” หรือ “บริษัท”) ผู้นําด้านบริการบ้านอัจฉริยะและองค์กร ประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงเพิ่มเติมครั้งที่สามกับข้อตกลงเครือข่ายยุทธศาสตร์ที่เคยทําไว้กับ Singapore White Group Pte. Ltd. (“White Group”)

HPH มีแผนที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินเต็มที่แก่ Zhongxin International Sports Group Co, Limited (“Zhongxin”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย White Group ในการประมูลสิทธิทางปัญญาของกิจกรรมกีฬา และกําไรทั้งหมดจากกิจกรรมกีฬาเหล่านั้นจะถูกจัดสรรให้กับ HPH ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงว่า White Group จะขายหุ้นร้อยละ 26.5 ของ Zhongxin ให้กับ HPH โดยเงื่อนไขสุดท้ายจะตกลงกันในอนาคต

HPH และ White Group จะร่วมกันลงทุนในกิจกรรมกีฬาดังต่อไปนี้:

(i) กิจกรรมสําคัญที่จัดโดย International Tennis Federation; และ

(ii) การแข่งขัน Formula 1 World Championship (“FI”) ในประเทศจีน FI เป็นซีรีส์การแข่งรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เป็นกิจกรรมกีฬาที่มีผู้ชมมากเป็นอันดับสี่ของโลก และถือเป็นหนึ่งใน “สามกิจกรรมกีฬาระดับโลก” ร่วมกับโอลิมปิกและฟุตบอลโลก

การลงทุนในกิจกรรมกีฬาสําคัญอื่นๆ กําลังอยู่ระหว่างการเจรจา โดยรายละเอียดจะประกาศในอนาคต

เกี่ยวกับ Highest Performances Holdings Inc. (NASDAQ: HPH)

HPH ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 เพื่อมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําด้านบริการบ้านอัจฉริยะและองค์กร ภารกิจของ HPH คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวทั่วโลก โดยเน้นกําลังสองปัจจัยหลักคือ “ความฉลาดทางเทคโนโลยี” และ “การลงทุนทางทุน” HPH มีมุมมองแบบโลกาภิวัตน์และระบุบริษัทชั้นนําระดับโลกที่มีศักยภาพโลกเพื่อการลงทุนและดําเนินงาน สาขาหลักประกอบด้วยการจัดสรรทรัพยากร การศึกษาและทัศนศึกษา การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ และการบริหารครอบครัว

ปัจจุบัน HPH ถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ในบริษัทให้บริการทางการเงินสองแห่งในประเทศจีน คือ Fanhua Inc. แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และ Fanhua Puyi Fund Distribution Co., Ltd. ผู้ให้บริการการจัดการทรัพย์สินอิสระ นอกจากนี้ HPH ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อซื้อหุ้นเป็นส่วนใหญ่ใน Singapore-based White Lingjun Pte. Ltd.

Highest Performances Holdings Inc. เดิมชื่อ Puyi Inc. ได้เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2024 เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ข้อความที่เป็นอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่เป็นอนาคตตามความหมายของพระราชบัญญัติความผิดปกติทางการเงินฉบับปี 1995 ข้อความที่เป็นอนาคตรวมถึงข้อความเกี่ยวกับแผน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กิจกรรมในอนาคตหรือผลการดําเนินงาน และข้อสมมติฐานอื่นๆ นอกเหนือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เมื่อ HPH ใช้คําว่า “อาจ”, “จะ”, “ตั้งใจ”, “เชื่อ”, “คาดหวัง”, “คาดการณ์”, “โครงการ”, “ประมาณการ” หรือคําที่คล้ายกันที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ในอดีต หมายความว่า HPH กําลังทําคําพยากรณ์อนาคต ข้อความอนาคตไม่ได้รับประกันว่าผลลัพธ์จะเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และอาจมีความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่อาจทําให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ เหตุการณ์เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความสามารถของ HPH ในการระดมทุนจากข้อตกลง วัตถุประสงค์ แผนการดําเน