(SeaPRwire) –   ฉงตาว, จีน, 19 กุมภาพันธ์ 2567 — ในเมืองฉงตาว ซึ่งเป็นเมืองที่ถักทอด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความทันสมัย การเฉลิมฉลองวัฒนธรรมใหญ่ครั้งที่สองของเทศกาล “กวงเจี๋ยลี” ได้กลับมาอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 25 กุมภาพันธ์ (วันเทศกาลไฟฉาย) การจัดเทศกาลนี้ที่มีระยะเวลาเดือนนี้ ซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาลท้องถิ่นและสถาบันวัฒนธรรมหลายแห่ง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของฉงตาวต่อไป และเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้สัมผัสถึงความโดดเด่นของเมืองนี้

การจัดงานเทศกาล “กวงเจี๋ยลี” ครั้งนี้ได้รวบรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลาย ตั้งแต่การจัดแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและการขายสินค้าพื้นบ้านท้องถิ่น รวมไปถึงอาหารและการแสดงศิลปะ โดยมีการวางแผนอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้เข้าชมได้ถูกดึงดูดให้เข้าสู่วิถีชีวิตในอดีตและปัจจุบันของฉงตาว การจัดงานเน้นการอนุรักษ์และยกระดับมรดกทางวัฒนธรรมของฉงตาวและจีน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานอย่างลื่นไหลระหว่างประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งกับความก้าวหน้าในปัจจุบัน

ผู้เข้าร่วมเทศกาล “กวงเจี๋ยลี” สามารถชื่นชมการตกแต่งศิลปะ การแสดงแสงสีสัน ตลาดดอกไม้ และกิจกรรมไฟฉาย รวมถึงตลาดอาหาร ตลาดสินค้าสมัยใหม่ โชว์แสงเงา และสวนวัฒนธรรม ซึ่งทําให้เกิดความสุขทางสายตาและรสชาติอย่างมากมาย เหล่ากิจกรรมเหล่านี้ได้นํามาซึ่งความโดดเด่นและความมีวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ของเมืองเก่า และให้ผู้เข้าชมได้สํารวจมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง

การจัดงานได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากหน่วยงานราชการท้องถิ่น โดยมีการบริจาคสนับสนุนจากภาคธุรกิจและชุมชน การร่วมมือกันนี้ได้ทําให้เทศกาลมีกิจกรรมความบันเทิงและสินค้าหลากหลายมากขึ้น และยังทําให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่น

เทศกาลได้รับความนิยมอย่างมาก โดยมีผู้เข้าชมกว่าแสนคนในวันเปิดงานตามที่ผู้จัดงานรายงาน ผู้เข้าชมมาจากทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงความสนใจและความตื่นตัวในวัฒนธรรมจีน งานเทศกาลวัฒนธรรมกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและต่างชาติ ผู้เข้าร่วมงานได้แชร์ประสบการณ์ของตนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย ซึ่งช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของฉงตาวไปทั่วโลก เทศกาล “กวงเจี๋ยลี” ได้ดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ด้วยบรรยากาศวัฒนธรรมที่โดดเด่น กระแสสมัยใหม่ พื้นที่ศิลปะนวัตกรรม และกิจกรรมทางวัฒนธรรม การรับประทานอาหาร และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ทําให้เป็นสถานที่เหมาะสําหรับการศึกษาวัฒนธรรม การติดตามแนวโน้มแฟชั่น การสํารวจความคิดสร้างสรรค์ และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน

เทศกาลได้ฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาของเมืองเก่า กลับมามีความน่าสนใจและดึงดูดธุรกิจมากขึ้น และดึงดูดคนรุ่นใหม่มากขึ้น การฟื้นฟูนี้ทําให้เกิดการผสมผสานกันอย่างลื่นไหลระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับสไตล์สมัยใหม่

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

การจัดงานเทศกาล “กวงเจี๋