เฉิงตู ประเทศจีน 15 ก.ย. 2566 – ในวันที่ 19 และ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 งานประกาศรางวัลแพนด้าทองคําครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นที่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน งานนี้จัดโดยสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะจีน และรัฐบาลประชาชนมณฑลเสฉวน รางวัลแพนด้าทองคํามอบให้กับผลงานดีเด่นจากทั่วโลก รวมถึงภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ สารคดี และภาพยนตร์แอนิเมชัน มอบทุก 2 ปี รางวัลนี้เป็นการรวมกันระหว่างรางวัลออสการ์และรางวัลเอมมี่ของจีน

กระบวนการเริ่มต้นด้วยการเชิญชวนส่งผลงานโดยคณะกรรมการจัดงานทั้งโดยการเชิญชวนสาธารณะและการเชิญเป็นการเฉพาะ ปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 7,024 ชิ้น จาก 104 ประเทศและภูมิภาค ในจํานวนนี้ 4,927 ชิ้นมาจากนอกจีน คิดเป็น 70% ของทั้งหมด

ตาม Ren Zhonglun ตัวแทนของคณะลูกขุนเบื้องต้นของรางวัลแพนด้าทองคําครั้งที่ 1 รอบการประเมินเบื้องต้นได้สิ้นสุดลงแล้ว มีการเสนอชื่อผลงาน 90 ชิ้น ได้แก่ ภาพยนตร์ 29 เรื่อง ละครโทรทัศน์ 26 เรื่อง สารคดี 20 เรื่อง และภาพยนตร์แอนิเมชัน 15 เรื่อง ประธานคณะลูกขุนคือ ผู้กํากับชื่อดังชาวจีน Zhang Yimou ในขณะที่ประธานคณะลูกขุนประเภทภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ สารคดี และภาพยนตร์แอนิเมชัน ตามลําดับคือ ผู้กํากับชื่อดังชาวฮ่องกง Stanley Tong, ผู้กํากับชื่อดังชาวจีน Zheng Xiaolong, ผู้กํากับผู้ได้รับรางวัลออสการ์และเอมมี่ Malcolm Clarke และมาสเตอร์ภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดัง Georges Schwizgebel

ผลรางวัลแพนด้าทองคําที่เป็นที่รอคอย จะประกาศในวันที่ 20 กันยายน

สัญลักษณ์ประจํางานรางวัลแพนด้าทองคําคือแพนด้ายักษ์น่ารักและมีชีวิตชีวา ส่วนรูปแบบถ้วยรางวัลได้แรงบันดาลใจมาจากหญ้าไผ่ อาหารที่แพนด้ายักษ์ชอบ ในฐานะสัตว์หายากที่เคยอาศัยอยู่บนโลกอย่างน้อย 8 ล้านปี แพนด้ายักษ์เป็น “สมบัติชาติ” ของจีนและเอกอัครราชทูตแห่งสันติภาพและมิตรภาพ ในฐานะบ้านเกิดของแพนด้ายักษ์ เสฉวนเป็นเจ้าภาพถาวรของงานรางวัลแพนด้าทองคํา

นอกเหนือจากพิธีมอบรางวัลหลักแล้ว งานรางวัลแพนด้าทองคําครั้งที่ 1 ยังประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย เช่น การประชุมทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศแพนด้าทองคํา การฉายภาพยนตร์ “ไปดูหนังด้วยกันเถอะ” และนิทรรศการภาพยนตร์และโทรทัศน์ “แพนด้าพาคุณไปมองโลก” เป็นต้น ปัจจุบันกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้กําลังดําเนินอยู่ในเฉิงตู

จีนมีประชากรมากกว่า 1.4 พันล้านคน ทําให้เป็นตลาดขนาดใหญ่สําหรับการบริโภคผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมและศิลปะ ตามข้อมูลจากสํานักงานภาพยนตร์จีน โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศทํารายได้ 20.6 พันล้านหยวนจีน (ประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน (1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม) ทําสถิติรายได้จากบ๊อกซ์ออฟฟิศใหม่

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าตลาดขนาดใหญ่เช่นนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสําหรับการแลกเปลี่ยนและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างอารยธรรมของโลก ตามคํากล่าวของ Zhang Hong รองผู้อํานวยการคณะกรรมการจัดงานรางวัลแพนด้าทองคําว่า “เราหวังจะจัดงานเฉลิมฉลองระดับนานาชาติที่จะทําให้การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมลึกซึ้งยิ่งขึ้นและส