หางโจว ประเทศจีน 23 ก.ย. 2023 – ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของจักรยานไฟฟ้าสําหรับกีฬาเอเชียนเกมส์หางโจว Yadea ขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับงานเทศกาลกีฬายิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ด้วยการยึดมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน Yadea ยังคงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีสีเขียวที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างวิถีชีวิตการเดินทางอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


เพื่อนําเป้าหมายการลดก๊าซคาร์บอนสูงสุดและความเป็นกลางทางคาร์บอนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และปฏิบัติตามแนวคิดการเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กีฬาเอเชียนเกมส์หางโจวได้ตั้งเป้าหมายในการสร้างกีฬาเอเชียนเกมส์คาร์บอนกลางเป็นครั้งแรก Yadea Modern(I8) ถูกกําหนดให้เป็นยานพาหนะที่ใช้ในการดําเนินงานประจําวันและความต้องการเดินทางภายในสถานที่จัดการแข่งขัน รุ่นนี้รับรองระบบ TTFAR เฉพาะของ Yadea ที่รับประกันการขี่ที่ราบรื่น ระยะไกล สนุก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การกําหนดนี้ยืนยันความยั่งยืนที่ผลิตภัณฑ์ของ Yadea นํามาซึ่ง

ความมุ่งมั่นของ Yadea ในการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องอย่างยิ่งกับแนวคิดการเป็นเจ้าภาพของกีฬาเอเชียนเกมส์หางโจว จนถึงวันที่ 11 เดือนนี้ ผู้ใช้ของ Yadea ทั่วโลกได้สะสมระยะทางการขี่รวมกันมากกว่า 263.4 พันล้านกิโลเมตร ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเกือบ 45.7 พันล้านกิโลกรัม ซึ่งเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า 2.28 พันล้านต้น สิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือการไล่ตามการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องของ Yadea ในฐานะบริษัทผลิตยานยนต์ไฟฟ้าสองล้ออัจฉริยะที่รวมการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการขาย Yadea ให้ความสําคัญกับนวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียวของโซลูชันการเคลื่อนที่อิเล็กทรอนิกส์ นําอุตสาหกรรมไปสู่การอัพเกรด

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ Yadea เพิ่มขึ้น 31.1% จากปีก่อนหน้าในปี 2022 Yadea ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นนําของอุตสาหกรรม 6 แห่ง ศูนย์ออกแบบอุตสาหกรรมแห่งชาติ 1 แห่ง และห้องปฏิบัติการแห่งชาติ CNAS 2 แห่ง ฐานการผลิตทั่วโลก 7 แห่ง มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามากกว่า 1,000 คน และมีสิทธิบัตรมากกว่า 1,800 ฉบับ และ Yadea ได้พัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่กราฟีน แบตเตอรี่ลิเธียม และแบตเตอรี่โซเดียม ส่งผลให้มีการวางผังอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ที่นําหน้าอุตสาหกรรม

นอกจากนําผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลกแล้ว การนําเสนอแนวคิดสีเขียวและอัจฉริยะสู่โลกของ Yadea ยังส่งเสริมแนวคิดนี้ไปทั่วโลก Yadea ได้ปรากฏตัวอย่างน่าประทับใจในงานแสดงสินค้านานาชาติ เช่น EICMA, CES, EUROBIKE, IFA เป็นต้น และร่วมมือกับ FIFA ถึงสามครั้ง Yadea ปรากฏตัวอีกครั้งบนเวทีกีฬานานาชาติหลังจากเป็นผู้สนับสนุนระดับเอเชียแปซิฟิกอย่างเป็นทางการของฟุตบอลโลกหญิง FIFA