กรุงเทพฯ, 10 พฤศจิกายน 2566 – นิทรรศการ “เดอะออยสเตอร์โอดิสซี – การฟื้นฟูมรดกที่สูญหายของฮ่องกง” ของ The Nature Conservancy เปิดตัวแล้ว นิทรรศการนี้มีเป้าหมายเพื่อนําผู้เข้าชมไปสู่การเดินทางสํารวจความสําคัญทางนิเวศวิทยา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของหอยและปะการังหอยใน ฮ่องกง และลุ่มแม่น้ําแม่ขาว นิทรรศการนี้ให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเหตุผลที่ทําให้ปะการังหอยสูญหาย และยกย่องความพยายามในการอนุรักษ์ปะการังหอยของ The Nature Conservancy

The Nature Conservancy’s "The Oyster Odyssey Exhibition - Restoring Hong Kong’s Lost Treasure"

The Nature Conservancy’s “The Oyster Odyssey Exhibition – Restoring Hong Kong’s Lost Treasure”

นิทรรศการ “เดอะออยสเตอร์โอดิสซี – การฟื้นฟูมรดกที่สูญหายของฮ่องกง” จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ทางทะเลฮ่องกง เพื่อนําผู้เข้าชมเข้าสู่โลกใต้ทะเลอันตระการตา ห้องแสดงนิทรรศการลองแกลเลอรี่ เน้นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ปะการังหอย ส่วนห้องแสดงนิทรรศการบลูโอเชียนแกลเลอรี่ ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมหอย ผ่านการแสดงอย่างสวยงาม การติดตั้งอินเตอร์แอกทีฟ และเรื่องราวที่น่าตื่นเต้น ผู้เข้าชมจะได้สํารวจประวัติศาสตร์หลายศตวรรษของหอยและความสําคัญในลุ่มแม่น้ําแม่ขาว

หอยมีบทบาทสําคัญในการกรองน้ํา เป็นตัวกรองธรรมชาติที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ําและรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลให้อยู่ในสภาพดี นิทรรศการให้ความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับหอยและปะการังหอย บทบาทในการให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด การป้องกันชายฝั่ง และเป็นส่วนประกอบสําคัญของระบบนิเวศ นอกจากนี้ยังแสดงถึงความพยายามอนุรักษ์ของ The Nature Conservancy ใน ฮ่องกง และทั่วโลก

ลูลู่ โจว, ผู้อํานวยการด้านความร่วมมือทางกลยุทธ์ (ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) และผู้นําภารกิจฮ่องกงของ The Nature Conservancy กล่าวถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ปะการังหอยและความหมายสําคัญของนิทรรศการ “เดอะออยสเตอร์โอดิสซี” ว่า “นิทรรศการนี้ไม่เพียงแต่ฉลองมรดกทางวัฒนธรรมและนิเวศวิทยาของหอยใน ฮ่องกง เท่านั้น แต่ยังเป็นการเตือนถึงภาวะวิกฤติของการลดลงของปะการังหอยทั่วโลกถึงร้อยละ 85 โดยร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ทางทะเลฮ่องกง นิทรรศการมีเป้าหมายเพื่อแสดงถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ปะการังหอย สร้างความตระหนักถึงสภาพปัจจุบันของปะการังหอยทั่วโลก สร้างความตระหนักในความจําเป็นในการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลที่มีค่านี้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาอนาคตของมหาสมุทรของเรา”

ริชาร์ด เคนดอลล์, ผู้อํานวยการบริหารของพิพิธภัณฑ์ทางทะเลฮ่องกง กล่าวว่า “เรายินดีที่จะร่วมจัดนิทรรศการ ‘เดอะออยสเตอร์โอดิสซี – การฟื้นฟูมรดกที่สูญหายของฮ่องกง’ กับ The Nature Conservancy ที่พิพิธภัณฑ์ทางทะเลฮ่องกงจนถึงปลายเดือนมกราคมปีหน้า นิทรรศการนี้ตรงกับวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ในการมุ่งเน้น สร้างความเข้าใจ และบันเทิงประชาชนฮ่องกงเกี่ยวกับหัวข้อวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดย