โซล, วันที่ 9 พฤศจิกายน 2523 — รัฐบาลเมืองโซลจะจัดกิจกรรมนําเสนอชื่อ “โซลฟอร์เวิร์ด-ที่ตั้งธุรกิจของคุณ” ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ณ โรงแรม M สิงคโปร์ เพื่อเพิ่มการไหลเข้าของบริษัทจากสิงคโปร์มายังโซล ศูนย์กลางเศรษฐกิจเอเชียที่เติบโต

Seoul Forward : Your Next Business Destination
Seoul Forward : Your Next Business Destination

Invest โซล-หน่วยงานของโซลที่มุ่งเน้นการลงทุนต่างประเทศ จัดกิจกรรมนําเสนอนี้ร่วมกับ Enterprise Singapore หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจของสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจความตั้งใจของบริษัทต่างชาติที่จะย้ายฐานการปฏิบัติงานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และสนับสนุนบริษัทจากสิงคโปร์เข้าสู่ตลาดโซล บริษัทต่างๆ เช่น Kuehne & Nagel, Breadtalk และ ENGIE Energy Marketing Singapore คาดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมเช้าวันนั้นประกอบด้วย การบรรยายสําคัญ การนําเสนอโครงการสนับสนุนของ Invest Seoul การบรรยายเกี่ยวกับการเข้าสู่ตลาดโซล และการนําเสนอเรื่องราวความสําเร็จของการเข้าสู่ตลาดโซล ตามด้วยการปรึกษากฎหมายและบัญชีเป็นส่วนตัวในช่วงบ่าย ซึ่งจะถูกจัดให้ตรงกับข้อซักถามที่ได้รับมาเพื่อให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์

  • การบรรยายสําคัญจะมาจากศาสตราจารย์ Roh Sungjong จากมหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ดีของโซล
  • การนําเสนอของ Invest Seoul เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการลงทุน
  • การบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าสู่ตลาดโซลและระบบภาษีของเกาหลีใต้
  • JustCo บริษัท co-working space จากสิงคโปร์จะแบ่งปันเรื่องราวความสําเร็จในตลาดโซล

เพื่อแสดงการสนับสนุนอย่างจริงจังต่อบริษัทที่เข้าสู่ตลาดโซล Invest Seoul จะลงนาม MOU กับ SkyArk Chronicles Holdings, Mioying Financial Technology (HK) Ltd และ VTKD (Visual Taekwondo)

MOU นี้รับประกันโครงการสนับสนุนทั้งหมดตั้งแต่การวิจัยตลาดและการเงินตลอดกระบวนการเข้าสู่ตลาดโซล

  • “เราจะยังคงโปรโมทความน่าสนใจและสภาพแวดล้อมการลงทุนของโซล และให้การสนับสนุนที่ตรงตามความต้องการของแต่ละบริษัท เพื่อให้โซลกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในเอเชีย” กล่าวโดย Bonhi Gu ผู้อํานวยการของ Invest Seoul.

* ข้อมูลหน้าเว็บเกี่ยวกับกิจกรรม (https://investseoul.org/)