Alibaba Stock

เมื่อหุ้นของสหรัฐอเมริกาแสดงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในปีนี้ สถานการณ์ของหุ้นจีนที่ซื้อขายในเซี่ยงไฮ้และฮ่องกงนั้นน่ากังวลมากกว่า อย่างเฉพาะเจาะจง ภาคเทคโนโลยีซึ่งเป็นกําลังสําคัญของการขยายตัวของตลาดหุ้นสหรัฐในปี 2566 แสดงผลการดําเนินงานที่ตรงกันข้ามอย่างมาก.

Alibaba (NYSE:BABA) และ JD.com (NASDAQ:JD) ประสบการณ์การลดลง 7.1% และ 54% ตามลําดับ ในช่วงต้นปี ขณะที่หุ้น Amazon (NASDAQ:AMZN) เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 67% ในช่วงเวลาเดียวกัน ความแตกต่างในแนวโน้มเหล่านี้เกิดจากผลกระทบต่อเนื่องจากการตรวจสอบของจีนต่อ Alibaba ตั้งแต่ปลายปี 2563 รวมถึงการแทรกแซง IPO ของบริษัทในเครือ Ant Financial.

หุ้นเทคโนโลยีของจีนได้ประสบอุปสรรคไม่เพียงแต่จากการปราบปรามภาคเทคโนโลยีในปี 2564 แต่ยังรวมถึงนโยบายกักตัวต่อโควิด-19 ที่สร้างความวุ่นวายให้กับห่วงโซ่อุปทานโลก ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน รวมถึงการชะลอตัวของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์อสังหาริมทรัพย์ในจีน ทําให้ผู้จัดการเงินหลายรายมองว่าหุ้นจีนเป็น “หุ้นที่ไม่ควรลงทุน”.

ทั้งนี้ บางฝ่ายอ้างว่า หุ้นจีนอาจเป็นโอกาสลงทุน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 ในปี 2566 ตามที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ แนวโน้มการเติบโตนี้คาดว่าจะดําเนินต่อไปในปีต่อๆ ไป.

จากภาคต่างๆ ของเศรษฐกิจจีน อุตสาหกรรมการค้าอิเล็กทรอนิกส์ดูเป็นที่ตั้งที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลจีนในการส่งเสริมการบริโภคในประเทศ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังคงเติบโตเกินกว่ายอดขายปลีกรวมของจีน ซึ่งสะท้อนแนวโน้มโลก.

การเลือกระหว่าง Alibaba และ JD.com

ขณะที่มีบริษัทค้าอิเล็กทรอนิกส์หลายแห่งในจีน เช่น PDD Holdings การวิเคราะห์นี้เน้นที่ BABA และ JD ซึ่งส่วนใหญ่รายได้มาจากจีน แต่ JD เป็นธุรกิจค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ขณะที่รายได้ของ Alibaba มีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงการให้บริการคลาวด์และ AI ที่กําลังเติบโต

สําหรับการเติบโตที่คาดการณ์ นักวิเคราะห์ที่วอลล์สตรีทคาดว่า รายได้ของ Alibaba จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 และ 9.4 ในปีบัญชี 2567 และ 2568 ตามลําดับ พร้อมกับกําไรต่อหุ้นที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และ 12 ในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่ JD คาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้ร้อยละ 3.4 ในปี 2566 และร้อยละ 8 ในปี 2567 พร้อมกับกําไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 สําหรับปีปัจจุบัน แต่คาดการณ์ว่าจะแทบไม่เปลี่ยนแปลงสําหรับปีถัดไป

ความเห็นของนักวิเคราะห์และการประเมินมูลค่า

นักวิเคราะห์ที่วอลล์สตรีทแสดงท่าทีบวกต่อ BABA โดยให้คะแนนเฉลี่ยว่า “ซื้อแรง” พร้อมราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 141 เหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันร้อยละ 72 ขณะที่ JD ได้รับคะแนนเฉลี่ยว่า “ซื้ออย